AMERICAN HEARTBREAK-POSTCARDS FROM HELL/YOU WILL NOT BE GETTING PAID(2 CD I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 088-2/BORDER) Wow, det här var bra, rock n roll med punkstänk får man väl säga om American Heartbreak och det här skiljer sig lite grand från andra grupper på bolaget tycker jag. Mycket mer melodier än vad vi är vana vid och ett helt annat sound. Powerpop är väl ordet för dagen som gäller för första skivan och mycket harmonier och melodier rinner omkring på denna skiva. Jag kan tänka mig Big Star blandat med Jam och Stiff Little Fingers, spetsa detta med tidig Elvis Costello och Only Ones och ni har något som liknar en beskrivning. På andra skivan är det live och akustiska saker plus några remixar.  De låter riktigt bra live också och en konsert med dem är säkert en upplevelse. Även akustiskt berör de mig ganska mycket och jag gillar soundet som nästan får de att låta som ett Guns N Roses/Manic Street Preachers på balladhumör.(SJU) 30/11-04

AMERICAN HEARTBREAK-POSTCARDS FROM HELL/YOU WILL NOT BE GETTING PAID(2 CD I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 088-2/BORDER)  Wow this was good, rock n roll with some punkstyle I must say about American Heartbreak and those things take them apart from other groups on the label I think. Much more melodies than we´re used to and completely different sound. Powerpop is maybe the word which is the thing for the day when we talk about the first record and much harmonies and melodies can we hear here. I can think that Big Star mixed with Jam and Stiff Little Fingers is a good thing to say, mix that with early Costello and Only Ones and it looks like a description. On the other record there´s some live and acoustic things plus some remixes. They sound really good live and a concert with them is surely a good experience. And acoustic they touches me really much and I like the sound which gets them sound like a Guns N Roses/Manic Street Preachers in balladmood.(SEVEN) 30/11-04