AMENRA-LIVE II(CD-MY PROUD MOUNTAIN MPM 008 CD/BORDER)

Den här skivan visar inte precis hur musiken kommer att låta så detta är lite spännande. Skivan börjar lite trevande för att fortsätta på det sättet också. Med en nästan galen sångare så börjar gruppen med sin långsamma och ganska tunga musik som verkligen maler ner oss. Amenra är en grupp som inte låter som alla andra. Det skall vi verkligen ha klart för oss för den här tunga musik med mycket desperata sångaren och det tunga kompet som ändå på något sätt hörs där i bakgrunden för att ibland sticka ut med lite noisiga ljud. Annorlunda helt klart men inget konstigt…bara annorlunda. Som om Loop skulle ha spelat metal. 28/5-2015

******

AMENRA-LIVE II(CD-MY PROUD MOUNTAIN MPM 008 CD/BORDER)

This record does not show exactly how the music will sound, so this is quite exciting. The disc begins a little tentative to continue that way, too. With an almost mad singer as the group begins its slow and quite heavy music that really grinds us down. Amenra is a group that does not sound like any other. It should we really be clear on this heavy music with very desperate singer and his heavy accompaniment as yet somehow heard there in the background to sometimes stand out with little noisy sound. Different clearly but no odd thing ... just different. As if the Loop would have played metal. 28/5-2015