AMBITION DEMOLITION-TREASON FOR TODAY(CD-AM-DEM 002)

 

De här tre grabbarna ser inte ut att våra under 20 om man säger så. De har nog varit med ett tag. Deras punkrock är en ganska traditionell engelsk punk och det gillar jag. Det är såhär punk ska låta tycker jag. Med en lagom attityd och ilska blandat med melodier och texter som kan handla om att det finns en app för allt, att tiden flyger iväg när man har roligt och att de är de mot världen. Så ni fattar, de vanliga texterna för ett punkband. Jag gillar deras stil som är ganska snabb men texterna och sången hörs riktigt bra och det gillar jag. I en låt som Control tycker jag mig höra UK Subs nästan och det är säkert en grupp som påverkat. Men det är kul att höra gubbar i denna ålder ha så pass mycket tempo och inte låta trötta. Bra punkrock som bara den….köp!!!! 25/6-2019


********

AMBITION DEMOLITION-TREASON FOR TODAY(CD-AM-DEM 002)

These three guys don't look like the´re under 20 if you say so. They have probably been along for a while. Their punk rock is a fairly traditional English punk and I like that. It's like this punk should sound I think. With a decent attitude and anger mixed with melodies and lyrics that can be about having an app for everything, that time flies away when you have fun and that they are the ones against the world. So they make the usual lyrics for a punk band. I like their style which is pretty fast but the lyrics and the song are really good and I like that. In a song like Control I think I hear the UK Subs almost and it is certainly a group that influenced. But it's fun to hear guys at this age have so much pace and not sounds tired. Good punk rock as just that ... buy !!!! 25/6-2019