THE AMAZING-IN TRANSIT(CDPARTISAN RECORDS/BORDER)

The Amazing har jag lyssnat på förr men kommer inte riktigt ihåg hur de lät. Skivan börjar väldigt psykedeliskt måste jag säga och jag vet att jag hade placerat in en gammal skiva med dem på metal men nu vet jag inte. Det fortsätter att vara psykedeliskt så jag får nog tänka om om denna grupp. Mycket 60-tal också med snygga körliknande saker och som en blandning av Beach Boys och Jesus Mary Chain tycker jag nästan att The Amazing rusar fram genom våra öron. Det är riktigt vacker musik och som jag ser det har det inget att göra med metal utan mer att göra med en musikstil som heter shoegaze(jag vet inte vad det betyder eller hur det kom fram) så är det en stil som ni gillar så kolla in The Amazing. 5/4-2018

******

THE AMAZING-IN TRANSIT(CDPARTISAN RECORDS/BORDER)

The Amazing I have listened in the past but do not really remember how they sounded. The disc starts very psychedelically, I have to say and I know I had placed an old record with them on metal but now I do not know. It continues to be psychedelic so I'll probably most think another of this group. Lots of 60s also with nice chorus things and, like a mix of Beach Boys and Jesus Mary Chain, I almost feel that The Amazing rushes through our ears. It's really beautiful music and, as I see it, it's nothing to do with metal without having to do with a music style called shoegaze (I do not know what that means or how it came up) so if it's a style that you like so check out The amazing. 5/4-2018

AMAZING-GENTLE STREAM(CD-SUBLIMINAL SOUNDS SUB-085-CD/EBBA LINDQVIST)

Jag startar morgonen med denna skiva och det är såhär i efterhand ett ypperligt val att starta sin dag med. För Amazing spelar en sorts musik som är ganska lugn i sitt förfarande men ändå har de någon slags tuffhet som är svår att förklara. Jag tycker mig höra psykedeliska grupper från förr, Doors och den typen av lite mer melodiska grupper som får oss att flumma bort i något slags rus utan att använda några som helst droger. Svårt att säga så mycket mer egentligen utan mer om ni är inne på lite flummigare saker så borde Amazing vara gruppen för er… 21/10-2011

*******

AMAZING-GENTLE STREAM(CD-SUBLIMINAL SOUNDS SUB-085-CD/EBBA LINDQVIST)

I start this morning with this record and so here afterwards so is that a really good choice to do and start my day with. Because Amazing plays some sort of music which is really calm but anyway have they some toughness which is hard to explain. I think I can hear psychedelic groups from the past, doors and that type of more melodic groups which makes us go away in some sort of intoxication without being using any drugs, It´s hard to say so much more except that you who are into some more psychedelic stuff then would Amazing be the group for you….21/10-2011