ALWAYS WANTED WAR-ALWAYS WANTED WAR(CD)

Ett omslag som inte avslöjar vad det är för musik precis med två rådjur som äter/dricker ur en hink. Kan vara vilken typ av musik som helst…Skivan börjar med någon slags folkmusikaktig sak som man inte tror det är möjligt at denna grupp skall göra. Sedan går det över till tyngre saker…helt klart och då blir det en ganska emotionell hardcore eller hur man skall utrycka det och detta med en mycket uttrycksfull sångare och det känns verkligen som om han menar det han sjunger för det låter desperat på det sättet som det skall göra…Inga hitlåtar här precis utan här är det malande musik men det kan vara rätt det med ibland. 23/2-2015

******

ALWAYS WANTED WAR-ALWAYS WANTED WAR(CD)

A recordcover that don´t reveal what kind of music just two deer that eat / drink from a bucket. Can be any type of music anywhere ... The album begins with some kind of folk-like thing that you do not believe it is possible at this group should do. It then goes on to heavier stuff ... clearly, and then it becomes a rather emotional hardcore or how to express it, and this with a very expressive singer and it really feels as if he means what he sings it sounds desperate in the way it should do ... No hit songs here exactly but here it is grinding music but it can be right there with sometimes. 23/2-2015

ALWAYS WANTED WAR—MINUS(CD)

En 8-låtars CD med Always Wanted War är inte alls fel. På förra skivan var det mastigt men på denna skiva tycker jag nog att de har fått till soundet lite bättre för jag även om musiken är ganska malande så tycker jag nog att de har fått till melodierna lite bättre på denna skiva än på AWW och sångaren låter nog ännu mer desperat här och det gör musiken gott faktiskt. Kolla in gruppen med en gång tycker jag om ni vill ha lite original emocore och inte de där banden som kommit senare och blivit som pojkband för de lite hårdare. 23/2-2015

*******

ALWAYS WANTED WAR—MINUS(CD)

An 8-track CD with the Always Wanted War is not at fault. On the last album was mastigt but on this album I feel that they've got to sound a little better for me although the music is pretty grinding so I feel that they have got to the melodies little better on this album than on the AWW and the singer sounds probably even more desperate here and it makes music good indeed. Check out the group at once, I think if you want some original emocore and not those bands that came later and become like boy bands for little harder. 23/2-2015