ALTERNATIVE TV-LIVE 1978(REMASTERED)(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 98VPCD)

Live 1978…det var ett tag sedan det. Punken var ung och det var Mark Perry i Alternative TV.  Det handlar mest om reaggeliknande saker i deras musik inledningsvis på ett lite udda sätt och Mark Perrys sätt är ganska udda det också. Jag tycker kanske att gruppen var bättre när de tuffade till sig lite mer som i några av låtarna men renodlad punk blev det väl aldrig men ATV är/var ett intressant band som gjorde många bra låtar…1/9-2011

******

ALTERNATIVE TV-LIVE 1978(REMASTERED)(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 98VPCD)

Live 1978…that was a while since then. The punk was young and that was Mark Perry too in Alternative TV. It´s mostly reggaesimilar things in their music in the beginning and in some odd way and Mark Perrys way of singing is a little bit odd too. I think that the group was better when they was a little bit tougher as in some of the songs but pure punk it wasn´t any time but ATV is/was an interesting band which did many good songs…1/9-2011

ALTERNATIVE TV-APOLLO(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 82CD)

Den här gruppen vet man aldrig riktigt var man har och när man hör inledningen med Introducing så blir jag lite orolig och undrar var det skall ta vägen denna gång. Men jag blir lite lugnare efter den skumma inledningen och när titellåten ljuder ur mina högtalare med storslagen pop så känns det lite lugnare. Jag får en känsla av både engelsk indie a´la Blur, Streets, Pulp och Adam and the Ants på samma gång och i allt detta en punkig attityd. Ni förstår att jag känner mig ganska kluven med detta alltså och skivan är en ganska kluven historia men den får med godkänt beröm av mig i alla fall. 24/8-2011

******

ALTERNATIVE TV-APOLLO(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 82CD)

This group you never know where you have and when you hear the introducing song so become I´m really worried and wonder where this going to end this time. But I become a little bit calmer after the odd intro and when the titletrack comes out of my stereo with really good pop I feel a little bit calmer. I get a feeling of both English indie a´la Blur, Streets, Pulp and Adam and the Ants in the same time and everything ina punky attitude. You can understand that I feel really divided with this album and the record is a really divided thing but it will get a good number from me anyway. 24/8-2011

ALTERNATIVE TV-MY LIFE AS A CHILD STAR(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 39CD)

Jag vet inte riktigt när den här skivan är inspelad men jag vet att jag gillar den och framförallt gillar jag soundet på den. Det är ett sound som gör att jag tänker på den superba gruppen Mob som lyckades spela punk utan att låta punk eller hur jag skall uttrycka det. Ganska tunn ljudbild men en attityd som bara en del grupper kan uppnå och ATV är en av de grupperna….i alla fall på den här skivan. Just attityden är det stora på den här skivan och jag gillar Mark Perrys arroganta sångstil som det känns som många engelska indieband har anammat efter att ha hört ATV. 24/8-2011

*******

ALTERNATIVE TV-MY LIFE AS A CHILD STAR(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 39CD)

I don´t really know when this record is recorded but I know that I like it and most of all I like the sound on it. It´s a sound which makes me think about the superb group Mob who managed to play punk without sounding punk or how I shall say and express that. Really thin soundpicture but an attitude which only some groups can have and ATV is one of those groups….anyway on this record. Just the attitude is the big thing on this record and I like Mark Perrys arrogant songstyle which it feels like many English indiebands have taken after and after they have heard ATV. 24/8-2011

ALTERNATIVE TV-STRANGE KICKS(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 101CD)

Denna skiva hade jag på Lp en gång i tiden men jag gjorde mig av med den så därför är jag extra glad för att ha den i min ägo igen och jag förstår verkligen inte varför jag gjorde mig av med den här skivan. Det är lekfull indiepop som är grejen för gruppen på denna skiva och en låt som The Ancient Rebels är riktigt bra. Extralåtar är två b-side låtar och fyra livelåtar från 1981 och bland andra låtar är deras ”hit” Love lies limp med bland de fyra låtarna. Mina tankar förs både till Beatles, XTC och Costello på samma gång som en liten punkådra finnes i musiken….man blir i alla fall glad av detta. 22/8-2011

*******

ALTERNATIVE TV-STRANGE KICKS(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 101CD)

This record I had on LP once upon a time but I sold it and then I´m really happy  to have it in my home again and I don´t really understand why I get rid of this record. It´s playful indiepop which is the thing for the group and a song like The Ancient rebels is really good. Extrasongs is two b-side songs and four livesongs from 1981 and among those songs are their “hit” Love lies Limp which is one of the four livesongs. My thoughts goes to Beatles, XTC and Costello in the same time and there´s a punkspirit in the things they do….I become really happy of listening to this anyway. 22/8-2011

ALTERNATIVE TV-PUNK LIFE(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 70CD)

Steve Albini har tydligen varit med och producerat detta album med den klassiska gruppen ATV och det är en grupp jag nästan inte har en skiva men det har jag fixat nu i och med fem skivor från Overground Records. Detta är den första jag lyssnar på och visst är det punk även om jag inte tyckte det för några år sedan. För attityden är den samma som vilket punkband som helst men musiken kanske går mot The Fall än den liknar Pistols tycker jag nog. Det är en hel del flummande fram och tillbaks i en del av låtarna men just idag uppskattar jag detta och det finns en del reggaeinfluenser också och det är fräckt. 19/8-2011

******

ALTERNATIVE TV-PUNK LIFE(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 70CD)

Steve Albini have obvisiously been here and produced this album with the classic group ATV and that´s a group which I almost don´t have a record with but that is fixed now thanks to Overground Records. This is the first record of the five records I listen to and of course this is punk but I didn´t thought that some years ago. Because the attitude is the same as any punkband but the music maybe goes more to The Fall than it is going among Pistols I think. It´s some psychedelic stuff here and there in the songs but today I appreciate this and there´s some reggaeinfluences too and that´s cool. 19/8-2011