ALTERCADO/SCHAEFER-SPLIT(LP)

På denna gröna vinyl som kom skickat till mig ända från Chile samsas Chilebamdet Altercado med ett tysksjungande band som heter Schaefer och det är en ganska trevlig musik som Schafer håller på med och det känns verkligen som om deras musik berör. För det är en typ av musik som är väldigt tät på ett positivt sätt och den är verkligen svår att värja sig för...och varför skall man värja. Låt musiken istället ta iväg dig på en härlig resa i landet ,mellan hardcore, psychedelia och punkrock. Altercado sida sjungs på spanska och deras musik är lite snabbare och framförallt låter de mer förbannade på ett positivt sätt. Men det är samma här det är ingen ren hardcore eller ren punk eller så utan även här handlar det om många influenser även om snabbspelad punk med hardcorens förtecken är huvudregel nummer ett och det ganska tunna ljudet får mig ibland att tänka på tidiga italienska hardcoregrupper. Slitsamma för det jag känner är att den här gruppen ger mig hopp om att även Chile kan producera bra punk/hardcoremusik. 20/9-2015

*******

ALTERCADO/SCHAEFER-SPLIT(LP)

On its green vinyl was sent to me all the way from Chile intermingled Chileband Altercado with a German singing band called Schaefer and it's a pretty nice music that Schafer is doing and it really feels like their music touches. For it is a type of music that is very dense in a positive way and it is really difficult to defend for ... and why should one sword. Let the music instead take you away on a lovely trip in the country, between hardcore, psychedelia and punk rock. Altercado side are sung in Spanish and their music is a bit faster and, above all, let the more angry in a positive way. But it's the same here there is no pure hardcore or pure punk or so but this is about many influences, although rapid played punk with hardcores overtones is the main rule number one, and the rather thin sound makes me sometimes to think of early Italian hardcore groups. Backbreaking for what I know is that this group gives me hope that even Chile can produce good punk / hardcore music. 20/9-2015