ALREADY GONE-ONE GOOD REASON(CD)

Den här gruppen ser ut som man ska eller ska man det? Ser ut som Bon Jovi, spelar på ett tak på bilden likt Beatles gjorde och jag vet inte om det är rätt utseende eller rätt tilltag för att bli kända. Musikaliskt då? Ganska snäll hårdrock i en snällare variant och kanske inte så långt ifrån Bon Jovi och den typen av band som balanserar på gränsen mellan pop och metal och ibland går det bra och ibland inte. Jag tycker musiken är lite tråkig om jag får säga min mening…helt Ok men tråkig musik som låter förlegad på något sätt. Eller kanske fel av mig? 23/4-2012

*****

ALREADY GONE-ONE GOOD REASON(CD)

This group looks like you should or shouldn´t you? Looks like Bon Jovi, plays on a roof on the picture like Beatles once did and I don´t know if this is the right way to look or the right thing to do to become wellknown. Musically then? Really nice metal in a not so tough style and maybe not so far away from Bon Jovi and that type of bands which is balancing between pop and metal and sometimes it goes along well, sometimes not. I think that the music is a little bit boring if I shall say what I think…it´s OK but music which sounds as we have heard it before or maybe this is wrong by me. 23/4-2012