ALONZO FAS 3-ALONZO FAS 3(CD-BLUE FIN RECORDINGS FASCD31)

Jag vet väl att de flesta vet vem Alzonzo är ….han sjöng ju i legendariska KSMB och mycket vatten har runnit förbi sedan vi sist hörde honom på en fullängdare men nu är han här igen…..och det är först då hur man märker hur mycket man har saknat hans röst. Nicke Andersson från Hellacopters och Inge Johansson från Totalt Jävla Mörker är ju med i gruppen och ger det extra drivkraft…. Här är det inga ålderskrämpor på den numera 53-årigen Alonzo och jag tycker att punken lever mer än någonsin och det hörs att punken inte har någon åldersbegränsning och inte bara något som tillhör de unga. Kanske inge superpolitiska texter precis men inte heller texter som handlar om ingenting utan texter som bär upp musiken mycket bra. Så sluta KSMB nu och ge den här nya gruppen en chans nu när äntligen fullängdaren har kommit och lyser upp vår tillvaro…en av årets plattor redan i maj? 27/5-2013

*********

ALONZO FAS 3-ALONZO FAS 3(CD-BLUE FIN RECORDINGS FASCD31)

I know that most people know who Alzonzo is .... he sang in the legendary KSMB and much water has flown past since we last heard him on an album but now he is here again ..... and it is only then how to notice how much you've missed his voice. Nicke Andersson from the Hellacopters and Inge Johansson from Total Jävla Mörker is in the group and gives it extra momentum .... Here it is no old age on the now 53-year old Alonzo and I think that punk is alive more than ever and it is heard that punk has no age restriction and not just something that belongs to the young. Maybe not so super political texts just nor lyrics about nothing but texts that carry the music very well. So stop your KSMB-longing now and give this new group a chance now that the last full length album has arrived and lit up our lives ... one of the year's best records already in May? 27/5-2013