ALL THINGS END-HERE´S TO THOSE WHO WISH US WELL…ALL THE REST CAN GO TO HELL(SINGEL)

Det första som slår mig på denna singel är att gruppen måste ha lyssnat på den gamla gruppen Husker Du för det är samma typ av influenser och framförallt det är samma typ av sång i deras musik. Det gillar jag riktigt mycket för den här typen av melodiös musik är riktigt trevlig att lyssna till och jag tror nog att ni som är inne på ganska skramlig 77-punk kommer att älska detta, det är jag ganska säker på och skulle ni inte göra det så skulle jag bli väldigt överraskad. Den här typen av punkrock är riktigt trevlig och det finns mycket känslor inblandade här och mycket beror på sångaren med den raspiga rösten. Fyra låtar att poga loss till….24/3-2015

*******

ALL THINGS END-HERE´S TO THOSE WHO WISH US WELL…ALL THE REST CAN GO TO HELL(SINGEL)

The first thing that strikes me on this single is that the group must have listened to the old group Husker Du for it is the same kind of influences and above all it is the same type of vocals in their music. I like it quite a lot for this kind of melodic music is really enjoyable to listen to, and I think probably you who are on quite clattering 77-punk will love this, I'm pretty sure, and you would not do it I would be very surprised. This type of punk rock is really nice and there are a lot of emotions involved here, and a lot depends on the singer with the raspy voice. Four songs to pogo off to ... .24/3-2015