ALL SYSTEMS FAIL(LP-ALERTA ANTIFASCITA AA37) Säga vad man vill om poppunkbanden som rullas på MTV. Visst kan de många gånger vara bra men oftast är det sådana här band som verkligen visar vilja och ilska på ett underbart sätt.helt klart känns detta äkta och detta blir aldrig någon sorts musik som kommer att bli stor på något sätt...i alla fall inte ligga på listorna.Discharge blandat med Crass är väl ungefär som det låter fast med ett mer modernt och bättre ljud. Även om det låter lite skitigt ibland så är det ett bättre inspelat alster än de gamla grupperna. ASF ger mig riktigt bra vibrationer och man längtar tillbaks till förr när punken var riktigt farlig...(SJU) 14/3-07 ALL SYSTEMS FAIL(LP-ALERTA ANTIFASCITA AA37) Say what you want about all the poppunkbands around which is on MTV. Sure they can sound good many times but it is bands like these which really gives us the truth and the pure passion for punk. And they show us the guts and the power. And this feels so fucking pure and this will never be music which is in the charts. Discharge mixed wit Crass is as it sounds but with a modern and btter sound quality sound. Even if it sounds a little bit dirty so is it better recorded than thoise old bands. ASF gives me really good vibrations and I´m longing back in to the old times when punk was really dangerous.(SEVEN) 14/3-07