AOM-VIIMEISEEN HENGENVETOON(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD221)

Finnar kan det här med punkrock. Inledningsvis har de en låt som heter Päästäkää mut pois och det är en låt som pendlar mellan ljus sång, galen sång, growlande sång etc och det är en låt som är svårbeskrivbar men punk är det ju enda vi kan komma överens om. Men snabb punkrock är i alla fall grejen för AOM och jag gillar deras aggressive sångare som spottar ut sina texter. För punk ska vara aggressiv tycker jag och AOM blir ett typexempel på hur det kan låta. AOM försöker ändå få in lite ovanlig melodier i sin hårda musik och detta gör att det inte låtar som alla andra. Det är inga konstigheter de gör men de låter lite annorlunda.  Omslaget påminner mig lite om en grupp som Rudimentary Peny och jag hade nog köpt den bara för omslaget och chansat om jag sett den i affären. 18/3-2020

********

AOM-VIIMEISEEN HENGENVETOON(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD221)

Finns can do this with punk rock. Initially they have a song called Päästäkää mut pois and it is a song that mixes between light song, crazy song, growling song etc and it is a song that is difficult to describe but punk is the only thing we can agree on. But fast punk rock is the thing for AOM anyway and I like their aggressive singer who spit out their lyrics. Because punk should be aggressive, I think, and AOM becomes a typical example of how it can sound. AOM still tries to get some unusual tunes into their hard music and this doesn't make it sound like everyone else. It's no oddities they do but they sound a little different. The cover reminds me a bit of a group like Rudimentary Peny and I probably bought it just for the cover and have taken a chance if I saw it in the store. 18/3-2020

ALL OVER MANIACS(AOM)-KOHTALON DISCO(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-183)

AOM(All over Maniacs) har jag hört på en skiva innan och det gillade jag även om det kanske inte satta beständiga spår. Finsksjungen punk i hardcoretappning har man ju hört mer än en gång men den här typen av lite lugnare punk eller rättare sagt lite poppigare punk på finska kanske jag inte hör så ofta. Visst finns det en hårdhet hela tiden i bakgrunden och man hör hur känsligheten finns både i sång och melodier. Undrar vad de sjunger om för finska är väl ett språk som är helt främmande trots att vi bor så nära. Men finnar har ju ofta lyckats med tuff musik och jag tycker väl inte att AOM är något undantag och varför inte låta AOM skölja över med sin musik som har ett ganska eget sound och jag tror att en del av det beror på sångarnas insatser. Mer 77-punk än hardcorepunk fast med ett mer edgy sound om man säger så! 18/10-2017

********

ALL OVER MANIACS(AOM)-KOHTALON DISCO(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-183)

AOM (All Over Maniacs) have I've heard on a disc before and I liked it even though it might not put durable traces. Finnish-singing punk in hardcore has been heard more than once but this kind of a bit calmer punk, or rather a little poppier punk in Finnish, maybe I do not hear that often. Certainly there is a hardness all the time in the background and you can hear how sensitivity is there in both songs and melodies. Wondering what they are singing about for Finnish is a language that is quite strange even though we live so close. But Finns have often succeeded in tough music and I do not think that AOM is any exception and why not let AOM come over with its music that has a pretty own sound and I think that part of it depends on the vocalists. More 77-punk than hardcorepunk stuck with a more edgy sound if you say so! 18/10-2017

ALL OVER MANIACS-HEIKOLLA JÄILLÄ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 150)

Ganska bra namn på denna grupp egentligen. För deras musik är ganska galen måste jag säga. Det går ganska fort, de sjunger på finska och är allmänt tuffa. Det ligger någonstans mellan finsk hardcore lite metal och allt detta som sagt med finska texter. En sångare som låter lite som en deathmetalsångare och ibland blir musiken något helt annat mitt i låten. Tänker på den gamla finska gruppen Waltari för de bytte stilar mitt i låtarna också på et ganska fräckt sätt. Jag tycker det låter som om detta är väldigt skickliga musiker och det är mycket vändningar i musiken hit och dit och det får mig att tänka om ifall att Frank Zappa hade varit tuffare musikaliskt och sjungit på finska så hade det låtit så här. 20/3-2015

*******

ALL OVER MANIACS-HEIKOLLA JÄILLÄ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 150)

Quite a good name for this group really. For their music is pretty crazy, I must say. It goes pretty fast, they sing in Finnish and are generally tough. It lies somewhere between fine hardcore some metal and all this, as I said with Finnish subtitles. A singer who sounds a bit like a death metal singer and sometimes the music becomes something completely different in the middle of the song. Think of the old Finnish group Waltari for they changed styles in the middle of the songs also indicate in a pretty nifty way. I think it sounds like this is very talented musicians and it is very twists in the music here and there and it makes me think about whether that Frank Zappa had been tougher musical and sung in Finnish, it would have sounded this way. 20/3-2015