ALL OUT WAR-CONDEMNED TO SUFFER(CD-VICTORY RECORDS/BORDER) Fy fan vad folk är arga nuförtiden. När man kan lyssna på Friends och Fame och bara vara glada så kommer All Out War och skrämmer skiten ur de flesta. Men jag är ju inte så lättskrämd efter alla band som jag har hört och jag anser not att All Out War kanske är lite för arga och de kanske skulle tagga ner lite. Det blir väl aggressivt och de glömmer många gånger melodierna för att de skall vara så tuffa som möjligt. Känslan är i alla fall sådan även om det kanske inte är fallet. Nej, skulle de bara få ner tempot eller i alla fall ilskan på sin hardcore skulle AUW vara riktigt bra.(SEX) 16/10-03

ALL OUT WAR-CONDEMNED TO SUFFER(CD-VICTORY RECORDS/BORDER) Fuck , what people are angry nowadays. When you can listen to bands like Fame and Friends and be happy then comes All Out War and scare the shit out of some pople. But I´m not so easy to scare after all bands I have heard and I think that All out War is too much angry and they should maybe come down a little. It´s too aggressive sometimes and many times they forget their melodies and that because of the fact that they must be tough. The feeling is like that anyway even if it´s not the case. No, take down the tempo a little or the anger on their hardcore and then AUW would be really good.(SIX) 16/10-03