ALLDWAYS/MINORANZA DI UNO-DO IT YOURSELF MAKES YOU FREE(CD)

En split mellan två italienska band(tror jag) och italiensk musik brukar ju ofta vara bra…i alla fall när det gäller punk och hardcore.  Det är inget undantag när Alldways startar sina låtar. Snabbspelad punkrock som faktiskt låter lite annorlunda än band brukar göra även om det inte låter konstigt på något vis. Alldways är en grupp som faktiskt gör något eget i av genren tycker jag. De låter arga på samma gång som de faktiskt låter riktigt snyggt och snällt. Men italienska låter nästa alltid argt förutom när Umberto Tozzi sjunger Ti Amo ;-) Minoranza di Uno med sina fem låtar avslutar skivan och de skiljer sig egentligen inte så mycket från Alldways och jag märkte faktiskt inte at det var en annan grupp som plötsligt spelade. Så grupperna passar ypperligt ihop.  MDU spelar kanske lite tuffare…det är väl enda skillnaden. 7/10-2015

*******

ALLDWAYS/MINORANZA DI UNO-DO IT YOURSELF MAKES YOU FREE(CD)

A split between two Italian bands (I think) and Italian music typically constitute good ... at least when it comes to punk and hardcore. There is no exception when Alldways start their songs. Quick Played punk rock that actually sounds a bit different than the bands usually do, even if it sounds weird somehow. Alldways is a group that is actually doing something of their own in the genre, I think. They sound angry at the same time that they actually sounds really neat and nice. But Italian sounds almost always angry except when Umberto Tozzi sings Ti Amo;-) Minoranza di Uno with its five songs completes the disc and they differ not really so much from Alldways and I noticed not actually at there was another group that suddenly played. So the groups fit perfectly together. MDU play maybe a little tougher ... it's probably the only difference. 7/10-2015