ALL BORO KINGS-JUST FOR THE FUN OF IT(CD-CENTURY MEDIA CD 77389-2) Nu finns ju en massa band som Linkin Park, Slipknot och alla de grupperna och då vill inte Century Media vara sämre. De har skaffat ett eget band i samma genre. All Boro Kings kanske har mer gemensamt med Offspring än med Pantera eller något sådant egentligen. Jag gillar faktiskt det hela och kommer ibland att tänka på Dog Eat Dog för de kändes många gånger närmare punken än vad de kändes som hårdrocksband. Mycket hardcorestämmor lite överallt är det och jag skulle gärna poga loss till deras hårda stämmor.(EIGHT) 25/6-02

ALL BORO KINGS-JUST FOR THE FUN OF IT(CD-CENTURY MEDIA CD 77389-2)Nowadays there´s a lot of bands like Linkin Park, Slipknot and all the other bands and then century Media don´t want to miss the train maybe. They have an own band in the same style. All Boro Kings maybe have more in common with bands like Offspring than with Pantera or something like that. I like the whole thing and maybe I think about Dog eat Dog because they felt more close to the punk than they felt like a heavymetal band. Many hardcorechoirs over all is it and I would really like to pogo to their hard style(EIGHT) 25/6-02