ALL AGAINST THE WORLD-THE FURTHER MOST(CD-HELLXIS RECORDS HX003/08) Portugal är jag inte så bortskämt med skivor ifrån och just därför är det extra roligt att presentera AATW som verkligen spelar punk/HC som sitter som en smäck. Visst är det hårt och snabbt men den här gruppen har verkligen inte glömt melodier i allt det snabba och hårda. Tänk er en blandning av Refused och Misfits och lägg till detta mitt nya favoritband Volbeat så är lyckan fullständig. Jag gillar mest deras driv och när en grupp som Comeback Kid som man kan jämföra med kör med styrka kör AATW med finess tycker jag…Ett av de bättre HV-banden idag tycker jag nog och detta blev en positiv upplevelse.(ÅTTA) 22/10-08

ALL AGAINST THE WORLD-THE FURTHER MOST(CD-HELLXIS RECORDS HX003/08) I am not so spoiled with records from Portugal and therefore it´s really fun to present AATW which really plays punk/HC as sits as a really good hat. Sure its hard and fast but the group haven´t forgotten the melodies in all the fast and hard. Imagine yourself a mix of Refused and Misfits and put to this my new favoruiteband Volbeat so is the happiness full. I like most their drive in their music and when a group like Comeback Kid as they can be compared with shows us strength so do AATW that with more finesse I think. ….One of the better HC-bands today I think and this become a positive experience.(EIGHT) 22/10-08