ALIEN SEX FIEND-HERE CUM GERMS(CD-ANAGRAM CDMGOTH 21)Jag kan tänka mig att Alien Sex Fiends grundare lyssnade mycket på Iggy and The Stooges när han var liten för det känns som om det genomsyrar hela skivan med gruppen. Men samtidigt lyssnades det mycket på rytmisk musik och kanske en dos industrimusik också och då kan det bli på detta sättet. Är man på rätt humör så är det ganska fräckt men är det fel humör så blir det riktigt jobbigt. Men idag känns det rätt med lite jobbig musik och därför höjer jag den till ”skyarna”(SEX) 23/4-04

ALIEN SEX FIEND-HERE CUM GERMS(CD-ANAGRAM CDMGOTH 21) I can think that Alien Sex Fiends founder listened much to Iggy Pop and The Stooges when he was little and it feels like it can be heard through the whole record with the group. But in the same way he listened a lot to rhythmic music and maybe a little bit of industrymusic too and then it can be this way. Are you in the right mood so is it really cool but in the wrong mood is really bad. But today it feels really OK with some odd music and therefore I raise it to the skies.(SEX) 23/4-04

ALIEN SEX FIEND-THE SINGLES 1983-1995(2 CD ANAGRAM CD GRAM 99) Alien Sex Fiend är en annorlunda upplevelse och jag har väl inte lyssnat sådär jättemycket på de innan men jag kommer att tänka på att en grupp som PWEI måste ha lyssnat en hel del på dem innan de gjorde sin hitmusik. ASF spelade en slags psykadelisk punkrock, gotisk pop, synthig rock, punkig synthmusik. Eller psynk som jag skulle vilja kalla detta. För deras musik är fylld av udda ljud men de behåller ändå sitt eget sound och med en sångare som låtar som om han har svalt en kamel. Jag kan tänka mig att en kille som Marilyn Manson också har tagit lite influenser från denna grupp och jag tror helt klart att de varit en större influens för många band än de själva vet. Den andra skivan är lite mer remixer och liknande på.(SEX) 8/5-03

ALIEN SEX FIEND-THE SINGLES 1983-1995(2 CD ANAGRAM CD GRAM 99) Alien Sex Fiend is a different experience and I haven´t listened so much to them through the years before but I think of ASF as a group that PWEI must have listened a whole lot to before they did their listmusic. ASF played a sort of psychedelic punkrock, gothic pop, synthrock or punky synthmusic. Or psynk as I want to call this music. Because their music is filled of odd sounds and they have a singer which sounds like he had swallow a camel. I can think that a guy like Marilyn Manson have taken some influences from this group and I think they have been a bigger influence to many band than they know themselves. The other record is more remixes and that sort of stuff.(SIX) 8/5-03

ALIEN SEX FIEND-CURSE(CD-PLAGUE/ANAGRAM RECORDS CDM GOTH 15) Den här gruppen var skum. Med ett utseende som om de kommit från Braindead eller Return of the living zombies eller någon sådan film gjorde de musik som passade till någon sådan film också. Många gånger var det ganska pampig musik de gav oss och mina tankar flyger iväg till grupper som Bauhaus och många av de andra grupperna som levde omkring i den gotiska stilen på den tiden. Man kanske blir lite väl snurrig när man lyssnar på dem för det är en massa ljud hela tiden men att ASF var ovanliga kan vi komma överens om redan nu(SEX) 25/4-02

ALIEN SEX FIEND-CURSE(CD-PLAGUE/ANAGRAM RECORDS CDM GOTH 15) This group was really odd. With a look like they have been in movies like Braindeador Return of the living zombies or some film like that they did music which was suiting in a movie like that too. Many times it was really pompousmusic they gave us and my thoughts is flying away to groups like Bauhaus and many of the other groups which was living around in the gothic style in that time. You maybe get a little bit dizzy when you listen to them because it´s many sounds in the same time but that ASF was something different we can come to a conclusion right now(SIX) 25/4-02