ALIAS CRIPPE-FÖRLORADE SJÄLARS TÅG(MINI-CD GUERILLA ENTERTAINMENT GE001) Det har kommit en hel del grupper det senaste som har en go känsla för gammal svensk punkgrupper/new wave grupper. Florence Valentin är en sådan och jag tycker att Alias Crippe har lite drag av dem eller av samma artister även om detta är punkigare. C.Määtää är även med i Bombshell Rocks men kände säkert för att sjunga lite på svenska här och jag är glad att han har tagit det här beslutet. I Ja de e jag så får jag en tanke på att om Anders F Rönblom hade kommit fram idag så hade han låtit så här. De här 5 låtarna gör mig riktigt glad och man vill faktiskt bara höra mer……(ÅTTA) 17/9-08

ALIAS CRIPPE-FÖRLORADE SJÄLARS TÅG(MINI-CD GUERILLA ENTERTAINMENT GE001) It have come a lot of groups the latest time  which have a good feeling for good old Swedish punkgroups/newwave groups. Florence Valentin is one of them and I think that Alias Crippe have some influences from them or maybe the same artists even if this is more punkier. C.Määtää is also in Bombshell Rocks but he felt surely to sing in Swedish here and I´m happy that he have taken this descision. In Ja de e jag I get a feeling about if Anders F Rönblom had released his debutrecord he have sounded this way. These 5 songs makes me really happy and I only want to have more…(EIGHT) 17/9-08