ALFATEC-OTIUM(CD)

Jag fick två skivor av denna italienska grupp som sjunger på engelska. Denna skiva kom ut 2013 och detta är riktigt bra. Inga spår av gammal italiensk hardcore är(tyvärr) utan här är det mer amerikansk dito som har gjort mycket för Alfatecs sound och det soundet är ett snabbt sådant. De sjunger på engelska som sagt och det gör att de verkligen låter som ett amerikanskt hardcoreband och det känns som om de skulle ha rätt bra chans att kunna blir riktigt stort faktiskt för jag tycker att de har kompetens till att bli detta. Det enda jag är lite skeptisk till är kanske namnet som inte låter som ett HC-band tycker jag men det är ju egentligen ointressant för det är ju musiken som skall tala och det gör den verkligen här! 12/2-2015

********

ALFATEC-OTIUM(CD)

I got two records of this Italian group that sings in English. This album came out in 2013 and this is really good. No trace of old Italian hardcore is it(unfortunately), but here it's more American ditto who has done much Alfatecs sound and that sound is a fast one. They sing in English that said and it makes them really sound like an American hardcore bands and it feels as if they would have a right good chance to get really great actually because I think they have the skills to become so. The only thing I am a bit skeptical about is perhaps the name that does not sound like a HC band, I think, but that's not particularly interesting because it's the music that will speak, and it makes it really here! 12/2-2015

ALFATEC-ALFATEC(CD)

Denna skiva kom ut 2011 och här har de några texter på italienska och det gillar jag. På den här skivan är det inte riktigt lika bra ljud och de är faktiskt nästan lite punkiga mer än att de spelar hardcore här tycker jag. Jag tänker på tidiga punkband som kom på 80-talet och varför inte band som kom under Uk82 eran och jag tänker också på tidiga Black Flag och den typen av band fast med ett lite mer primitivt sound ibland. Låter riktigt fräckt tycker jag just på grund av detta faktiskt. Trummisen jobbar på bra på denna skivan och han låter mycket tycker jag. Men som punkskiva och när de sjunger på italienska låter det förbannat bra och riktigt förbannat! 12/2-2015

*******

ALFATEC-ALFATEC(CD)

This album came out in 2011 and here they have some texts in Italian and I like that. On this record it is not quite as good sound and they are actually almost a little punky more than they play hardcore here, I think. I think of the early punk bands that came in the 80's and why not bands that came under the UK82 era and I am also thinking of early Black Flag and the type of tape stuck with a bit more primitive sound sometimes. Sounds really cool, I think, precisely because of this fact. The drummer is working on well on this disc, and he sounds a lot I think. But as punk album and when they sing in Italian, it sounds damn good and really pissed off! 12/2-2015