ALEX ALERT-NO LOVE SONGS FOR THE WORKING CLASS(CD)

Jag fick denna skiva på samma gång Dead City Radio. Skivan börjar med någon slags medeltida melodi och det låter lovande. Akustiskt verkar det vara mestadels. Det känns riktigt bra och intressant att lyssna till och ni kan själva tänka er en mix av Rancid-sång tillsammans med TV Smiths musik och då tror jag att jag har beskrivit Alex Alerts musik med en riktigt ackuratess. Det är mycket känslor inblandade trots att det är akustiskt och det låter väldigt punkigt i vilket fall och det skall han ha all heder av för det är ovanligt att akustisk musik kan låta så punkig som den gör här. Många kanske kommer att tycka att det blir lite väl "skrikigt" i några av låtarna och kanske inte hans röst håller alltid för de höga tonerna som hörs mer än väl i lite lugnare musik. Men en riktigt go singersongwriterpunkskiva är detta i alla fall. 25/7-2015

*******

ALEX ALERT-NO LOVE SONGS FOR THE WORKING CLASS(CD)


I got this CD at the same time Dead City Radio. The disc starts with some sort of medieval melody and it sounds promising. Acoustically, it seems to be mostly. It feels really good and interesting to listen to and you are free to imagine a mix of Rancid song along with TV Smith's music and then I think I have described Alex Alerts music with a really ackuratess. There is much emotions involved, although it is acoustically and it sounds very punky in any case and that he will be praised by for it is rare that acoustic music can sound as punk as it does here. Many perhaps will find that it gets a little too "squealing" in some of the songs and maybe not his voice is always for the high tones that can be heard more than a little quieter music. But a really good singer songwriter punk album, this in any case. 25/7-2015