ALEHAMMER-BARMAGEDDON8CDSELFMADEGOD SMG 10)

Jag trodde att Alehammer skulle spelar stonermusik och jag vet inte var ifrån jag hade fått det men så var det i alla fall. Men här handlar det mer om crustpunk i det lite tyngre slaget och jag tycker mig höra både Amebix och Discharge om man säger så. Lägg till detta lite tyngre metal och snabba vändningar i musiken som gör att det blir mer än njutbart när de spelar sin snabba musik. Jag gillar det brutala soundet som de uppbringar och detta är inget för snälla pojkar och flickor eller det kanske det är så de lär sig att bli lite tuffare än vad de är innan. I vilket fall så skulle jag vilja slå ett slag för Alehammer och deras tuffa attityd och tuffa musik och hoppas att de blir riktigt stora. I och för sig inte troligt eftersom den här typen av musik inte är så mainstream. 19/3-2015

*******

ALEHAMMER-BARMAGEDDON8CDSELFMADEGOD SMG 10)

I thought Alehammer would play stoner music and I do not know where from I had received it but it was anyway. But this is more about crustpunk in the little heavier blow and I think I hear both Amebix and Discharge if you say so. Add to this a little heavier metal and quick turns in the music that makes it more than enjoyable when they play their fast music. I like the brutal sound that they procure and this is nothing for the good boys and girls, or maybe it's that they learn to be a little tougher than they are before. In any case, I would like to strike a blow for Alehammer and their tough attitude and tough music and hope that they will be truly great. In and of itself is not likely because this type of music is not so mainstream. 19/3-2015