ALDOUS-FEAR TIME IS OVER(MINI-CD-M & O MUSIC)

 

Kanske inte riktigt den musik jag brukar skriva om. Men visst gillar jag en del synthgrupper och Aldous skulle kunna bli en av dem. Ganska fräckt sound initilat tycker jag och det är ju bara fem låtar så kanske svårt att få en helhetsbild men ska vi jämföra med något så kan jag inte det men jag skulle kunna säga tidiga OMD, Depeche Mode och Japan eller något sådant. Det är i alla fall grupper som jag gillar och Aldous gör säkert det också. Men jag är nog inte rätt person att uttala mig om den här typen av musik för jag är alldeles för dåligt insatt i den här genren. Men viss känsla har jag för det och jag tror det kan bli bra och kanske höras lite här och där! 8/10-2021


******

ALDOUS-FEAR TIME IS OVER(MINI-CD-M & O MUSIC)

Maybe not really the music I usually write about. But of course I like some synth groups and Aldous could be one of them. Pretty cool sound initial I think and it's only five songs so maybe hard to get an overall picture but if we compare with something I can not but I could say early OMD, Depeche Mode and Japan or something like that. In any case, there are groups that I like and Aldous probably does too. But I'm probably not the right person to comment on this type of music because I'm far too poorly versed in this genre. But I have a certain feeling for it and I think it can be good and maybe heard a little here and there! 8/10-2021