ALBION-CRADLE TO THE GRAVE(MINI-CD)

Fick två skivor med denna grupp och jag vet inte så mycket om dem ännu. Jag har lagt dem i facket hardcore efter att ha läst på nätet så vi får väl se… Min första känsla när jag hör Albion är att det låter en hel del som tidiga Subhumans och jag trodde nästan först när jag såg namnet att det skulle vara någon slags pop. Ganska skitigt ljud och jag gillar Albion stil att spela punkrock riktigt mycket. Så det var inte bara namnet på skivan som hade beröringspunkter till Subhumans utan också musikaliskt och det gillar jag för Subhumans är en av mina favoritgrupper faktiskt. Albion kan med lite tur kunna bli arvtagare till dem kanske och den här typen av punkrock uppskattar jag riktigt mycket för den är väldigt svår att genrebestämma. 23/10-2014

*******

ALBION-CRADLE TO THE GRAVE(MINI-CD)

Got two albums with this group and I do not know much about them yet. I have put them in the tray hardcore after reading online so we'll see ... My first feeling when I hear Albion is that it sounds a lot like early Subhumans and I almost thought at first when I saw the name it would be someone kind of pop. Pretty shitty sound and I like Albion style to play punk rock a lot. So it was not just the name of the disc that had similarities to Subhumans but also musically and I like the Subhumans are one of my favorite groups actually. Albion can with a bit of luck to become the heir to them and maybe this kind of punk rock, I appreciate really much of it is very difficult to determine the genre. 23/10-2014.

ALBION-OUR LAMENT(MINI-CD)

Det är ganska rå och opolerad punkrock som spelas på Our lament också och jag uppskattar deras stil för det är på detta vis som punken en gång startade. Med inte så mycket resurser och inspelningstekniken var inte det viktigaste utan det handlade mer om känslor och ilska. Det känns som om Albion tar tillbaka punken till ursprunget på något sätt. Inte så att de spelar 77-punk men idealen känns de samma när de man hör deras musik. Hellre spela än spela för bra och alltid med känsla och med texter som betyder något och även om de inte skulle betyda något så skall man ha en sångare som verkligen låter som om han menar vad han sjunger och det gör Albions sångare. 23/10-2014

*******

ALBION-OUR LAMENT(MINI-CD)

It's pretty raw and unpolished punk rock played on Our lament too and I appreciate their style for it is in this way that punk once started. With not so much resources and recording technology was not the most important, but it was more about emotions and anger. It feels like Albion takes back to the punk origins in any way. Not that they are playing 77-punk ideals but feels the same when you hear their music. Rather than play for good and always with feeling and with lyrics that mean something, and even if they would not mean anything so you should have a singer who actually sounds as if he means what he sings and so does Albion's lead singer. 23/10-2014