ALBERT FISH VS BELFEGOI-ROWING ON THE GALLEY FROM MONDAY TO FRIDAY(CD-ZEROWORK RECORDS ZW037)

Portugisiska Albert Fish är ett riktigt bra band och här delar de skiva med ett ungerskt band. Alberts låtar har jag hört de flesta men deras version av If the Kids are united är riktigt bra och deras musik är också riktigt bra för den här typen av punkrock är hur det än är min favoritmusik. Ni vet en blandning av melodier, oi och 77-punk men med ett modernt sound…så bra…Kul också med ett band om man såg dem på stan skulle tro att de spelade nån helt annan musik(i alla fall en del av dem). Belfegoi spelar en typ av oi som deras namn också avslutas med och de har en sångare som låter precis som en oisångare ”ska” göra. Tufft sound har de i alla fall men jag kan tyvärr inte säga något om deras texter eftersom de sjunger på sitt modersmål och jag kan inte det språket så bra. Ösigt som bara den är det i alla fall…..27/5-2013

********

ALBERT FISH VS BELFEGOI-ROWING ON THE GALLEY FROM MONDAY TO FRIDAY(CD-ZEROWORK RECORDS ZW037)

Portuguese Albert Fish is a really good band and here is a disc with a Hungarian band. Alberts songs I've heard mostly, but their version of If the Kids are united is really good and their music is really good for this type of punk rock's how it is, my favorite music. You know, a mixture of melodies, oi and 77 punk but with a modern sound ... so good ... Fun also with a band if you saw them in town would think they were playing someone completely different music (at least some of them) . Belfegoi plays a type of oi as their name also ends with and they have a singer who sounds just like a oisinger "should" do. Cool sound, they have anyway but unfortunately I can not say anything about their lyrics as they sing in their native language and I can not speak the language very well. Speedy as hell is it anyway ..... 27/5-2013

ALBERT FISH & GAROTES PODRES-SPLIT CD(CD)

Ett brasilianskt band tillsammans med mina portugisiska favoriter  Albert Fish.  Först ut med 5 låtar är Garotes Podres och de spelar en ganska ordinär och vanlig streetpunk med en sångare som skriker ut sina portugisiska fraser på ett sätt som det verkligen känns som om han menar vad han sjunger…det är punk det. Albert Fish får faktiskt ha med sju låtar(men bara en video när Garotos Podres har fyra) och jag är glad att det är de som har flest låtar för deras punkrock håller mycket hög klass. För deras streetpunk liknande musik har drag av både Subhumans och Business på samma gång om man säger så….ett framtidsband. 16/11-2010

*******

ALBERT FISH & GAROTES PODRES-SPLIT CD(CD)

A brazilian band together with my portugese favourites Albert Fish. First out with 5 songs is Garotes Podres and they plays a really ordinary and usual streetpunk with a singer which shouts out his Portuguese words in a way that it really feels like he means what he sings…that´s punk that. Albert Fish have actually seven songs(but only one video when Garotos Podres have four) and I´m happy that it is them who have most of the songs because their punkrock holds really high class. Because their streetpunksimilar music sounds both like Business and Subhumans in the same time if you say so…a futureband. 16/11-2010

ALBERT FISH-NEWS FROM THE FRONT(CD-CRIMINAL ATTACK RECORDS CAR010)

Man ser redan på omslaget att detta kommer att bli bra. När man sedan läser tacklistan med band som Varukers, Sham 69, Klasse Kriminale osv så förstår man att detta portugisiska band kommer att vara riktigt bra. De sjunger på engelska och portugisiska punkband är i alla fall inte jag bortskämd med. Jag blev inte besviken när jag satte på skivan…det enda jag är besviken på är att jag inte har mer material med dem. Snabb välspelad punkrock med en sångare som passar ypperligt in i detta. Mixa Bad religion med tuffare tongångar så kanske man kan komma en bit på vägen hur detta låter. Mycket melodier men ändå ett ganska hårt sound på ett positivt sätt och helt klart är detta en skiva som kommer att spelas en hel del hemma hos mig. 16/9-2010

********

ALBERT FISH-NEWS FROM THE FRONT(CD-CRIMINAL ATTACK RECORDS CAR010)

You can already see on the CD-cover that this surely is good. When you read the thanklist and see band like Varukers, Sham 69, Klasse Kriminale etc so do you understand that this Portuguese band will be really good. They sings in English and Portuguese punkbands isn´t I´m spoiled to have heard. I didn´t become disappointed when I put on the record..the only thing I´m disappointed on is that I haven´t more material with them. Fast wellplayed punkrock with a singer which suits into the music fucking good. Mix Bad religion with some tougher styles so can you come a little bit on the way how they sounds. Much melodies but with a really hard sound in a positive way and it´s obvious that this will be record which will be played a lot at my home. 16/9-2010