ALASTOR-ONWARDS AND DOWNWARDS(CD-RIDING EASY)

 

Den här gruppen är svensk och jag har inte hört dem förr. Skivbolaget Riding Easy brukar ju leverera bra saker så jag är lite nyfiken på skivan nu såklart.  Det ä ren väldigt tung inledning på skivan och det är långa låtar på skivan eller vad sägs om 8.04, 9,12 och 9.42 men det finns även de på 4,17 och 2,39.

Och då förstår ni att det inte handlar om snabb hardcore om man säger så utan här är det tung metal i lite 70-talsstil och blanda in lite psykedelia i musiken också så tycker jag nog att jag har beskrivit de ganska väl. Mycket melodier och man får en ganska mysig känsla när man lyssnar på Alastor och det är inte utan att jag blir lite stolt när jag lyssnar på gruppen att de komemr från samma land som mig 😉. Varför inte låna ut era öron till Alastor och låt deras musik smeka era öron. Visst är det tungt men jag tror även att den inte så härdade metaldiggaren kan hitta element här i deras suggestiva tunga musik. 19/5-2021


********

ALASTOR-ONWARDS AND DOWNWARDS(CD-RIDING EASY)

This group is Swedish and I have not heard them before. The record company Riding Easy usually delivers good things so I'm a little curious about the record now of course. It is a very heavy introduction to the album and there are long songs on the album or what about 8.04, 9,12 and 9,42 but there is also songs on 4,17 and 2,39. And then you understand that it's not about fast hardcore if you say so, but here it's heavy metal in a bit of 70's style and mix a little psychedelia in the music as well, I think I have probably described them quite well. A lot of melodies and you get a pretty cozy feeling when you listen to Alastor and it's not without me getting a little proud when I listen to the group that they come from the same country as me 😉. Why not lend your ears to Alastor and let their music caress your ears. Sure, it's heavy, but I also think that the not so hardened metalfan can find elements here in their suggestive heavy music. 19/5-2021

ALASTOR-SLAVE TO THE GRAVE/CD-RIDING EASY)

 

Detta är en grupp som verkligen spelar munter musik….eller inte. Vad säga om låttitlar som I döden är vi alla lika, Your lives are worthless, Slave to the grave etc, Musikaliskt är det ganska mörkt också men då snackar jag inte black metal utan en mer doomig typ av metal. Tung, suggestiv etc. Visst finns det element av gamla grupper som Black Sabbath och annan tidig hårdrock som spelade lite mer tung metal på detta vis och jag gillar Alastor för deras musik är ibland så långsam så man undrar ibland om det skall orka komma över till nästa ackord och det är rätt coolt. Så varför inte ge några öron till Alastor och låta dig köras över av deras tunga musik. Men man får nästan en utmattningskänsla av sällan skådat slag när man lyssnar på hela skivan och det kanske är en komplimang. 5/9-2018


*******

ALASTOR-SLAVE TO THE GRAVE/CD-RIDING EASY)

This is a group that really plays cheerful music .... or not. What do you say about song titles as I döden är vi alla lika, Your lives are worthless, Slave to the graves, etc. Musically, it's quite dark too, but then I do not talk black metal but a more doomy type of metal. Heavy, suggestive etc. Certainly there are elements of old groups like Black Sabbath and other early hard rock that played a bit more heavy metal in this way and I like Alastor because their music is sometimes so slow so you sometimes wonder if it's going to get over to next chord and it's pretty cool. So why not give any ears to Alastor and let you be run over their heavy music. But you get almost a feeling of exhaustion of seldom seen when listening to the entire disc and maybe it's a compliment. 5/9-2018