ALARMROCK-5 SKOTT I PIKKAN(MINI-CD BEAT BUTCHERS ORCDS42) Kommer ni ihåg Under Ika…det gör jag i alla fall och den här skivan låter lite som de gjorde. Blås och väldigt svenskpunkigt. Tänk er istället Moneybrother och hans svensksjungna skiva och sätt upp hastigheten lite grand på det och du har Alarmrock. Till och med ett tidigt Eldkvarn är något som jag tycker mig höra och jag håller alla tummar jag har för att Alarmrock får ett genombrott. 5 låtar som verkligen får mig att drömma mig tillbaks till när punken var riktigt farlig!(ÅTTA) 28/3-07

ALARMROCK-5 SKOTT I PIKKAN(MINI-CD BEAT BUTCHERS ORCDS42) Do you remember Under Ika…I do it anyway and this record sounds a little like they did. Horns and very swedishpunky in some way. Imagine instead Moneybrother and his swedishsinged record and put up the speed a little and then you have Alarmrock. An early Eldkvarn is something that I think I hear too and I hold all my thumbs I have so Alarmrock get their breakthrough. 5 songs which really makes me dream back to the times when punk was really dangerous.(EIGHT) 28/3-07