AKTIV DÖDSHJÄLP-MEN ALLTING HAR ETT SLUT(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD043)

Skönt med positiva band eller vad sägs om låtitlar som Situation Utanförskap, Helrutten värld, Skam, Stressad rädd och förbannad….Efter en pampig inledning av skivan så blir det ungefär som man tänkt sig, oväsen, skrikig sång och undergångstexter….alltså helt underbart. Aktiv Dödshjälp håller den svenska hardcorefanan högt uppe och att de sjunger på svenska är ju en stor bonus. De blandar lite snabbare saker med tyngre och långsammare alster och det gillar jag. Jag kan tänka mig att både metal och punkmänniskor kommer att kunna ta till sig detta och blir inte Aktiv Dödshjälp större än vad de är är någonting fel. 11/8-2010

 

*******

AKTIV DÖDSHJÄLP-MEN ALLTING HAR ETT SLUT(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD043)

It´s good with positive bands or what to be said about songtitles like Situation Utanförskap(Situation outsider), Helrutten värld(Wholerotten world), Skam(Shame), Stressad rädd och förbannad(Distressed, frightened and angry)…After a pompeous intro so is it the way that I thought it would be…noise, shouty song and lyrics about the end…wonderful. Aktiv Dödshjälp holds the Swedish hardcoreflag high and that they sings in English is a big bonus. They mixes some faster things with heavier and slower things and that I like. I can imagine that both metal and punkpeople will like this and doesn´t Aktiv Dödshjälp becomes bigger than they are today so is something wrong. 11/8-2010

AKTIV DÖDSHJÄLP-4.48(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD027)

Att kalla detta punk vore kanske självmord för då får man väl hela den korrekta musikeliten på sig. Men det känns verkligen som detta är äkta punk även om Aktiv Dödshjälp har blandat in andra stilar som råpunk, deathmetal osv för att få till den här punken. Det är inga muntra texter som gruppen ger oss och man skulle säkert kunna hitta någon av dessa rader hos en person som precis begått självmord för att slippa denna grymma värld. Nej, så drastiskt är det väl inte men det är inga texter som man dansar benen av sig för att man är så lycklig……..bra är det i alla fall…..22/5-07

*******

AKTIV DÖDSHJÄLP-4.48(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD027)

To call this for punk is maybe suicide because then I get the whole correct musicelite on me. But it feels really as this is pure punk even if Aktiv Dödshjälp have mixed in other styles as rawpunk, deathmetal and so on to get foreward this punk. It´s no happy lyrics which the group is given us and you could surely find some of these lyrics with someone who have done suicide in right now just to quit this cruel world. No, not so drastic maybe but it´s no lyrics you dance your legs off to hear because you´re so happy…..good is it anyway….22/5-07

AKTIV DÖDSHJÄLP/SLAKTATTACK-PROMO(CD)

Börjar med en låt som heter Jag välkomnar slutet…Aktiv Dödshjälp är tuffa och arga precis som sina kollegor i Slaktattack. Aktiv Dödshjälp är riktigt tuffa och arga och det känns bra såhär på eftermiddagen eftersom jag har haft det jobbigt och man bara vill slå eller banka huvudet i väggen. 4 låtar av ilska tillsammans med 6 låtar av det samma med Slaktattack. Jag gillar nog Slaktattack lite bättre men för de flesta är det nog hugget som stucket vilket som är bäst.7/2-07

*******

AKTIV DÖDSHJÄLP/SLAKTATTACK-PROMO(CD)

Starts out with a song which is called Jag välkomnar slutet(I welcome the end)…. Aktiv Dödshjälp is tough and nagry as their colleagues in Slaktattack. Aktiv Dödshjälp is really tough and angry and it feels really good this one because I have had it really working day and I only wants to hit my head against the wall . 4 songs of anger together with 6 songs of the same with Slaktattack. I like Slaktattack a little bit more but for most people it doesn´t matter which group they listens to and which is the best one.7/2-07