AKNE KID JOE-DIE JUNGS VON AKJ(CD-KIDNAP MUSIC 121/ROOKIE RECORDS)

 

De verkar gilla grillat eller vad ska man tro efter alla bilder i skivomslaget. Det roliga med gruppen är att de verkligen ser ut som ett punkband(jag vet att man inte ska se ut på ett speciellt sätt men ni vet vad jag menar) utan ser ut mest som folk gör mest. Kul tycker jag men deras musik låter mycket punk och allt detta med ett gnutta humor känns det som. Två stycken sjunger samtidigt ibland och det ger gruppen ett ganska unikt sound. När de sedan sjunger på tyska så blir det ännu bättre för tysk punk är ju något av en favorit i mitt hem. Kanske inte fattar alla texter precis men jag sjunger med för full hals ändå i det jag hör och kan sjunga med i. Lekfull punk och med en synth som låter lite i bakgrunden. Jag blir i alla fall inte besviken när jag lyssnar på skivan och vill gärna höra mer med gruppen. Kan egentligen inte jämför med så mycket men tysk punk brukar vara bra och så är detta också! 3/11-2021


********

AKNE KID JOE-DIE JUNGS VON AKJ(CD-KIDNAP MUSIC 121/ROOKIE RECORDS)

They seem to like grilled or what to think after all the pictures in the album cover. The funny thing about the group is that they really don´t look like a punk band (I know you shouldn't look like a special way but you know what I mean) but look mostly like people do the most. Fun I think but their music sounds a lot punk and all this with a touch of humor it feels like. Two sing at the same time sometimes and that gives the group a rather unique sound. When they then sing in German, it gets even better because German punk is something of a favorite in my home. Maybe not all the lyrics exactly understand but I sing with too full a throat anyway in what I hear and can sing along to. Playful punk and with a synth that sounds a little in the background. At least I won't be disappointed when I listen to the record and would like to hear more with the group. Can't really compare to so much but German punk is usually good and so is this too! 3/11-2021