AKB-A KAIZEN BLITZ(CD)

Detta skulle vara lite ska efter vad jag förstod och det är det väl… Men lite tuffare sådan och med lite skinheadfeeling på något sätt. Det är lite av samma sångröst som många oi/streetpunkband har …ni vet den där lite raspiga rösten. Det är i alla fall musik som är väldigt ösig eller rättare sagt musik som är tight på något sätt och det är väldigt mycket musik om man säger så. Jag kan knappt andas efter en stund med gruppen och det skall de ta som en komplimang eftersom då vet man att de har gjort ett bra jobb med sin musik. För det känns som om de har en väldigt egen stil på något sätt och egentligen är det helt omöjligt att sätta in de i ett fack för den här typen av musik är helt klart skaaktig men absolut inte kristallklart för punken har väldigt stort inflytande också. 7/10-2014

*******

AKB-A KAIZEN BLITZ(CD)

This would be little ska from what I understand and it is well ... But a little tougher, and with such little skinhead feeling somehow. It's a bit of the same singing voice as many oi / street punk band have ... you know that little scratchy voice. It's all the same music that is very speedy or rather music that is tight in any way and it's very much music, so to speak. I can barely breathe after a while with the group and it shall take that as a compliment, because then you know that they have done a good job with their music. It feels like they have a very own style in any way and actually it is quite impossible to put the in a tray for this type of music is clearly skastyled but certainly not crystal clear to punk has very big influence too. 7/10-2014