AJUTINE VALITSUS(CD)

Här var det estländsk punk. Det enda jag hört innan är väl JMKE vad jag minns men jag har säkert hört något mer. Här är det ganska lättrallad punkmusik som vi får från denna grupp och det är kul att lyssna till för det går ganska fort men de har ett ljud på skivan som är ganska tunt och därför får jag en feeling av att låtarna är lite äldre på något sätt. Språket liknar ju finska men jag förstår ju inte bättre för det egentligen. Men visst är det punk men ganska lugn sådan och hade kanske Angelic Upstarts sjungit på estniska hade de kanske låtit så här. Nja inte riktigt men den lugna Laul Huntidest är väl ett exempel på det och då tänker jag på Angelics lugna alster. Kul att se bilden på baksidan med den punkiga gamla bilden och man kan ju tänka tillbaka och tänka att det var fräckare förr. 7/11-2014

******

AJUTINE VALITSUS(CD)

Here was the Estonian punk. The only thing I heard before is well JMKE what I remember but I have heard nothing more. Here it is quite easytosingalong punk music that we get from this group and it's fun to listen to, because it's pretty fast but they have a sound on the disc is pretty thin, so I get a feeling of the songs are a little older anyway . The language is similar to the Finnish but I do not get any better for it really. But it is punk but quite calm such and had perhaps Angelic Upstarts sung in Estonian, they had perhaps sounded this. Well not really but the quiet Laul Huntidest well an example of that, and then I think of angelic calm creations. Glad to see the picture on the back with the punky old picture and one can look back and think it was cooler before. 7/11-2014