AIRBAG-DISCONNECTED(CD-KARISMA KAR 111/SOUND POLLUTION)

 

Hade egentligen ingen aning om vad detta skulle vara för musik men inledningsvis får jag en känsla av U2 och liknande band och med liknande band kan jag menar Wire Train, Echo and the Bunnymen etc och då kanske ni vet vad jag menar. Musik som är ganska svävande och har inriktningen indiemusik och då på ett mycket trevligt sätt med sköna gitarrer och trevliga melodier och detta kröns med en sångare som sjunger riktigt bra! Skulle kunna bli ett arenaband inledningsvis tycker jag och då menar jag på ett positivt sätt och att de har ett sounds som skulle kunna anammas av många men de låter ändå inte som alla andra. Bra popindie av hög klass är det i alla fall! 19/9-2016


*******

AIRBAG-DISCONNECTED(CD-KARISMA KAR 111/SOUND POLLUTION)

Really had no idea what this would be for kind of music but initially, I get a sense of U2 and similar bands and with similar bands, I mean Wire Train, Echo and the Bunnymen, etc., and then maybe you know what I mean. Music which is rather vague and has been the direction of indie music, and then in a very nice way with beautiful guitars and pleasant tunes and this is crowned with a singer who sings really good! Could become an arena band initially think and I mean in a positive way and that they have the sounds that could be embraced by many but they dons sound like any other. Good popindie of high class, it is in any case! 19/9-2016