AIDEN-OUR GANGS DARK OATH(CD-VICTORY RECORDS VR 194/BORDER) Hade Aiden haft en sångare som inte skrek så mycket så hade de vunnit många mer fans men nu har de en kille som verkligen skriker fram sin ångest. De ska ha all heder av detta att de har en stil som inte följer trender eller känns tillrättalagd men på samma gång hade gruppen blivit så mycket bättre kan jag tänka mig. Nu får man lite bitter eftersmak för man vet att gruppen skulle kunna ha varit så mycket bättre men visst Aiden har valt att låta så pass rått och i vissa låtar får de till det riktigt bra.(SEX) 18/4-06

AIDEN-OUR GANGS DARK OATH(CD-VICTORY RECORDS VR 194/BORDER)  Of Aiden had have a singer which wasn´t shouting so much so had they won so many more fans but now they have a guy which really shouts foreward his anger. They shall be honoured because of this because they don´t follow trends or it doesn´t fell like they do it because anyone else want them to but the group have been so much better I can imagine. Now you got a little bit of a bitter grin because I know that the group could have been even better but sure Aiden have chosen to sound this raw and in some songs they´re really good.(SIX) 18/4-06