AHMED, BIBI-ADGHAH(CD-SOUNDS OF SUBTERRENIA! SOS 193)

Udda musik , i alla fall för mig som inte brukar lyssna på den här typen av musik. Bibi Ahmed kommer från Niger. Efter vad jag förstår kallas musiken Tuareg Blues och det är faktiskt ganska fräckt...Det känns som om man känner igen det på något sätt och det skulle passa in på en indisk restaurang eller något sådant för den typen av musik är det. Han sjunger eller rättare sagt pratsjunger och samma ackord upprepas gång på gång och det blir nästan lite meditativt ibland. Folk som röker hasch kanske uppskattar det än mer än mig och jag kan inte riktigt bestämma mig om jag gillar det eller inte. Men jag tror faktiskt att jag gör det fast det ligger väldigt långt ifrån punk egentligen men just därför kanske just detta är punk på sitt eget lilla vis. 28/7-2019

******
AHMED, BIBI-ADGHAH(CD-SOUNDS OF SUBTERRENIA! SOS 193)

Odd music, at least for me who doesn't usually listen to this kind of music. Bibi Ahmed comes from Niger. From what I understand, the music is called Tuareg Blues and it's actually pretty cool ... It feels like you recognize it in some way and it would fit into an Indian restaurant or something for that type of music it is. He sings or rather chats and the same chord is repeated over and over and it gets almost a little meditative at times. People who smoke hashish may appreciate it even more than me and I can't really decide if I like it or not. But I actually think I do, though it is very far from punk really, but that is why this is just punk in its own small way. 28/7-2019