A HERO BUILD-PROSPECTS(MINI-CD)

5 låtars skiva där det står Honest punkrock since 2008 och det låter ju lovande. Det är den där typen av modernare punkrock som jag nog skulle kunna kalla emopunk eller något sådant. Jag tror säkert att punken kan hitta en ny publik i och med band som detta. Det är en blandning och en hybrid av punk och hardcore tycker jag. Melodierna kommer från punken och sångaren från hardcore. Jag gillar det lite desperata soundet som de har och helt klart är det en grupp som har en klar idé om hur de vill låta i alla fall och jag spår de en lysande framtid och hoppas att de utvecklar sig åt rätt håll nu. 6/11-2014

*******    

A HERO BUILD-PROSPECTS(MINI-CD)

5-track disc that says Honest punk rock since 2008 and it sounds promising. It's that type of modern punk rock that I probably could call emopunk or something. I certainly think that punk can find a new audience with the band as this. It's a mix and a hybrid of punk and hardcore I think. The songs come from the punk and hardcore from the singer. I like it a bit frantic sound that they have, and clearly it is a group that has a clear idea of ​​how they want to leave anyway and I trace the bright future and hope that they develop in the right direction now. 6/11-2014