AGGRESSORS B.C.-THE TONE OF THE TIMES(CD-WARZONE COLLECTIVE WCDR004)

Den här gruppen kommer från Nordirland och dess huvudstad Belfast. De består av sex personer och kvinnlig och manlig sång. Det är ganska lustigt för när man ser på framsidan kan man tänka sig att musiken skulle kunna vara någon slags hardcore a´la Conflict eller något sådant. Men när musiken kommer på är det någon slags Madness-ska eller liknande och det är samma lekfullhet som de hade i början och texter och det handlar väl en del om skins också i deras texter. Jag kan då tänka mig att de är riktiga skina…ni vet de som kom på 60-talet och inte naziskinsen som kom mycket senare. En riktigt trevlig upplevelse detta och man får känslan av att soundet är väldigt gammalt och det får musiken att låta ännu mer genuint. 8/10-2014

*******

AGGRESSORS B.C.-THE TONE OF THE TIMES(CD-WARZONE COLLECTIVE WCDR004)

This group comes from Northern Ireland and its capital Belfast. They consist of six people and the female and male vocals. It's pretty funny because when you look at the front, one can imagine that the music could be some kind of hardcore a'la Conflict or something. But when the music comes on is there any kind of Madness will or similar and it is the same playfulness as they had in the beginning and texts, and it is well if some skins also in their lyrics. I can then imagine that they are real skins ... you know the ones that came in the 60s and not the naziskins which came much later. A really nice experience and this one gets the feeling that the sound is very old and it makes your music sound even more genuine. 8/10-2014