AGGRESSIVE CHILL-AGGRESSIVE CHILL(CD) Aggressive Chill har en musikstil som tilltalar mig ganska mycket. Jag trodde faktiskt att de skulle spela en mer powermetalliknande musik men så var ju verkligen inte fallet. Här finns ju en hel del influenser från band som System of a Down likaväl som Iron Maiden egentligen. Det jag gillar mest är egentligen deras vassa gitarrsound som skär både genom märg och ben. Det går aldrig för fort och det finns alltid ett sound som faktiskt har väldigt mycket melodier och det gör mycket för musiken. Kolla in detta med en gång för det är de verkligen värda.(SJU) 18/4-08

AGGRESSIVE CHILL-AGGRESSIVE CHILL(CD) Aggressive Chill have a musicstyle which gives me a lot. I actually thought that they woulod play a more powermetallsimilar music but so it wasn´t. Here´s a lot of influences from bands like System of a Down and so is it also from Iron Maiden actually. The thing I like the most is their really good guitarsound which goes through both my head and brain. It goes never too fast and there´s always a sound that actually have a lot of melodies and it does a lot for the music. Please check this out at once because they´re worth it.(SEVEN) 18/4-08