AGGRESSIVE-SPIT BLOOD(CD-SUNNY BASTARDS SBCD129)

Både namn på grupp och på album vittnar om att detta kommer att vara arga grabbar. Denna skiva kommer med två extra akustiska bonuslåtar och sådant är alltid trevligt att man får höra originalversionerna av låtarna om man säger så…De här grabbarna är arga …inte tu tal om det för det låter som om de har drabbats av all olycka i världen för de spelar på som om de inte har gjort något annat. Någonstans mellan hardcore och streetpunk ligger väl gruppen. Jag tänker lite på GBH ibland och då är det inte så att de låter som dem men de har lite av samma aggressiva framtoning tycker jag. Aggressive har ett sound som jag verkligen gillar och jag vet inte om det är basen eller något i bakgrunden som jag verkligen gillar men det är i alla fall punkmusik som tilltalar mig väldigt mycket. 12/1-2015

********

AGGRESSIVE-SPIT BLOOD(CD-SUNNY BASTARDS SBCD129)

Both the name of the group and the album testify that this is going to be angry guys. This disc comes with two additional acoustic bonus tracks and such is always nice to hear the original versions of the songs if you say so ... These guys are angry ... no two ways about it, it sounds as if they have suffered from all evil in the world they play like they have not done anything else. Somewhere between hardcore and street punk is well group. I think a bit of GBH sometimes and then it is not that they sound like them but they have some of the same aggressive appearance, I think. Aggressive have a sound that I really like and I do not know if it is the bass or something in the background that I really like but it's all the same punk music that appeals to me very much. 12/1-2015