AGENTS-PITBULL(MINI-CD/TACD 099 ERIK TÖRNQVIST,RÅDHUSGATAN 13, 541 30 SKÖVDE) En grupp som jag aldrig har hört talas om är The Agents från Skövde. de spelar en fullvärdig sak och jag ser verkligen framemot mer  alster av denna grupp. Det finns inte så många skagrupper i Sverige och jag ser numera Agents som en av de främsta tillsammans med Skalatones och Liberator. Det är snabbt och riktigt trevligt i alla sex låtar och här är det renodlad ska som gäller. Kolla in hemsidan snart för jag skall försöka få en intervju med dem(ÅTTA) 11/10-00 AGENTS-PITBULL(MINI-CD/TACD 099 ERIK TÖRNQVIST,RÅDHUSGATAN 13, 541 30 SKÖVDE) A group which I never have heard of before is The Agents from Skövde. They play a very good skamusic och really foreward to future releases from the group. It´s not so many skagroups in Sweden and I see Agents as one of the most interesting skagroups together with Skalatones and Liberator. It´s fast and really nice music in all the six songs and it´s no rock in it. Please check out this webiste and I hope to have an interview with them soon(EIGHT)  11/10-00

INTERVJU HÄR                                                         INTERVIEW HERE