AGENT FRESCO-DESTRIER(1CD 1DVD-LONG BEACH RECORDS SPV 267612 CD/BORDER)

Om man läser på namnen och var det är inspelat så verkar detta vara en isländsk grupp och därifrån kommer en del intressanta saker. Visst finn där Björk, Kukl, Sugarcubes, Minus, Utangardsmenn, Purrkur Pillnik etc men Agent Fresco låter kanske mer som något som skulle kunna vara signerat Björk och den typen av musik. Ganska snygg musik med både tuffa influenser och snygga synthslingor och det är svårbeskrivbart men varför måste man alltid jämföra med något annat. Räcker det inte med att säga att detta är intressant och att det inte låter som något annat. Som om ett numetalband skulle spela synthmusik eller tvärtom. Så ni förstår komplexiteten i att beskriva den här musiken på ett annat sätt. Musik som jag tror både kan floppa men jag tror nog på det senare som jag säger nu…bli en hit! Kom ihåg var ni först läste om Agent Fresco! 25/8-2015

******

 

AGENT FRESCO-DESTRIER(1CD 1DVD-LONG BEACH RECORDS SPV 267612 CD/BORDER)

If you read the names, and it was recorded as this seems to be an Icelandic group, and from there, some interesting things. Sure there is and where Björk, Kukl, Sugarcubes, Minus, Utangardsmenn, Purrkur Pillnik  etc but Agent Fresco might sound more like something that could be signed Björk and that kind of music. Quite stylish music with influences both tough and stylish synth loops and it's hard to describe offense but why one must always compare with anything else. It is not enough to say that this is interesting, and it does not sound like anything else. As if a numetalband would play synth music or vice versa. So you can understand the complexity of describing this music in a different way. Music that I think both can flop but I think of the latter as I say now ... be a hit! Remember where you first read about Agent Fresco! 25/8-2015