AGAINST ME-AMERICANS ABROAD(LIVE IN LONDON!!)(CD-FAT WRECK FAT 716-2) Against Me live i London är en skiva med mycket bra ljud och det är jag tacksam för för man har hört så många liveskivor som har varit riktigt dåliga genom åren. Against Me spelar ju en lite emoinspirerad punkrock fast det går mycket fortare i många av låtarna än andra band i den här stilen. Till och med lite skatakter kommer i några av låtarna och någonstans hör jag(det är väl bara jag som hör det) att engelska Subhumans/Citizen Fish har varit en influens. Jag kan tänka mig att detta var en riktigt bra spelning och att publiken var med på noterna. Man får känslan av att ha varit med på konserten om man höjer ljudet lite grand och det känns riktigt bra.(SJU) 9/8-06

AGAINST ME-AMERICANS ABROAD(LIVE IN LONDON!!)(CD-FAT WRECK FAT 716-2) Against Me live in London is a record with very good sound quality and that I´m grateful for because I have heard a lot of liverecords which have been really bad through the years. Against me plays a little bit emoinspired punkrock but it goes much faster  than many other bands in the same style. I think I hear some skarhytms in some songs and somewhere I hear(I´m surely the only one who hear this) that English Subhumans/Citizen Fish have been an influence. I can imagine that this was a really good gig and that the audience really was along with the band. You get the feeling to have been on the concert if I put the stereo really high and it feels really good.(SEVEN) 9/8-06

AGAINST ME-SEARCHING FOR A FORMER CLARITY(CD-FAT WRECK CHORDS FAT 684-2) Even at our worst we´re still better than most är en kaxig låttitel. Miami är en kaxig låt där de har blandat in en massa olika saker i sin punkrock. Sedan går de tillbaks till sin mer ordinära punkstil. Visst finns här många olika influenser och det som slår mig är att de har ett dansant sound på något sätt och de har inte ett konventionellt sätt att spela punkrock och det uppskattar jag mycket för det känns spännande att lyssna till Against Me och man vet aldrig vad som lurar bakom nästa krök även om de inte spelar någon konstig musik.I Unprotected Sex with multiple partners låter de nästan som ett speedat Franz Ferdinand, fräck låt som fan.(ÅTTA) 31/8-05

AGAINST ME-SEARCHING FOR A FORMER CLARITY(CD-FAT WRECK CHORDS FAT 684-2)Even at our worst we´re still better than most is a really cocky title there they have mixed a lot of different musicstyles in their punkrock.And then they go back to their more ordinary punkstyle. Sure here´s a lot of influences and the things that hit me is that they have a more dancing sound in some way and they haven´t a conventional way to play punkrock and that I appreciate much because it feels really exciting to listens to Against Me and you never know what is the next thing is but they don´t play any odd music or so. In Unprotected Sex with multiple partners sounds almost like a speeded Franz Ferdinand, it´s a really good song.(EIGHT) 31/8-05

AGAINST ME-AS THE ETERNAL COWBOY(CD-FAT WRECK FAT 667-2) Jag fick för mig på något sätt att detta skulle vara en emocoreplatta men vad fel man kan ha ibland. Här finns det mer influenser från Rancid än vad de har själva(???) Nej, men skämt åsido så är detta en mycket trevlig skiva med en grupp som jag inte hört mycket med förut. Sink Florida Sink är en lugn låt och hur ofta hör man en ballad som denna på en punkplatta? Mycket intressant grupp som jag tycker att alla skall investera i för den här skivan kommer att frambringa mycket glädje för många punkdiggare.(SJU) 24/10-03

AGAINST ME-AS THE ETERNAL COWBOY(CD-FAT WRECK FAT 667-2) I somewhere believed that this should be an emocorerecord but you can have wrong sometimes. Here´s more influences from Rancid than they have their self(???)  No, jokes apart so is this a very nice record with a group which I haven´t heard so much from before. Sink Florida Sink is a calm song and how often are you hearing a ballad as this on a punkrecord? Very interesting group which I think that all shall invest in because this record will give many people joy in the punkstyle.(SEVEN) 24/10-03