AGAINST ALL AUTHORITY-THE RESTORATION OF CHAOS & ORDER(CD-HOPELESS RECORDS HR 684-2/SOUND POLLUTION) Det är inte så ofta som punkbanden nuförtiden verkar så farliga som de gjorde när Crass, Dead Kennedys, Minor Threat, Subhumans och de banden härjade som bäst. Men AAA känns som ett band som är riktigt förbannade och detta utan en musik som dränker sången utan här låter de åsikterna komma fram på ett ypperligt sätt. Musikaliskt är det i samma fåra som grupper som Rancid och den typen av grupper och skamusiken finns där i bakgrunden men den gör sig inte så mycket hörd som för många andra band. ”Question authority as often as they questions you” är ett av deras motton och det låter väl bra…ett mycket intressant band…helt klart.(ÅTTA) 9/1-07

AGAINST ALL AUTHORITY-THE RESTORATION OF CHAOS & ORDER(CD-HOPELESS RECORDS HR 684-2/SOUND POLLUTION) It's not so often nowadays as the punkbands seems to be so dangerous as they did when Crass, Dead Kennedys, Minor Threat, Subhumans and those bands was on their highest point. But AAA feels like a band which is really angry and that without a music which drowns the vocals and here they let the opinions come foreward in a very good way. Musically are they in the same style as Ramcid and those kind of groups and the skamusic is there in the background but it doesn´t make itself heard as for many other groups. “Question authority as often as they questions you” is something which is written in their record cover and that sounds good….a very interesting band….that´s obvious.(EIGHT) 9/1-07