AFTER THE BURN-THE ETERNAL EMBRACE(MINI-CD)

4 låtar med en grupp som jag fick både en punkig skjorta och en Snygg t-shirt av. Jag vet inte varför jag trodde det var hardcore som skulle spelas men med tanke på skjortan jag fick så borde vara punkigt. Det är det verkligen och det är det på ett gammaldags sätt. Hade de sjungit på svenska så hade jag trott att skivan kom från 1979 men nu är det engelska som gäller och då kan jag nästan relatera till den poppunkvågen som kom i England på 90-talet med MC4, Senseless Things etc. Tyvärr tycker jag att fyra låtar är lite för lite för att bilda en uppfattning om hur det låter men det lilla jag får höra här är att det låter mer än bra!. Intressant grupp med intressanta låtar…jag vill ha mer! 24/6-2015

*******

AFTER THE BURN-THE ETERNAL EMBRACE(MINI-CD)

4 songs with a group that I received both a punky shirt and a stylish T-shirt off. I do not know why I thought it was hardcore that would be played but given the shirt I got so should be punk. It certainly is, and it is in an old way. If they had sung in Swedish, I had thought that the disc came in 1979 but now it is English that comes and then I can almost relate to the poppunkwave which came in England in the 90s with MC4, Senseless Things, etc. Unfortunately, I think four songs are a bit too little to form an idea of how it sounds, but the little I hear here is that it sounds more than good !. Interesting group of interesting songs ... I want more! 24/6-2015