AFTERMATH-AFTERMATH(CD)

Det här var bra och snabbt. Aftermath spelar en väldigt ryckig och nervös hardcore eller vad jag skall säga om dem och låtarna når inte mycket över 2 minuter och det är punk som bara den. De har faktiskt ett eget sound på något sätt och helt klart är detta intressant för den här typen av musik speglar hur världen ser ut idag. Den är hård att leva i och då blir musiken därefter. Finns ingen att måla upp luftslott som ändå inte kan hållas och då är det bättre att man kör på detta vis. Hårt, snabbt och konscist. Om man undrar hur punk låter och inte vet det så kanske Aftermath är gruppen man skall lyssna till. I Fridge tycker jag mig till och med höra lite Bad Brains-influenser och det är ju fräckt. Kolla in detta med en gång. Alan från gruppen vill bara tala om att de är emot all form av högerxtremism. 19/9-2014

********

AFTERMATH-AFTERMATH (CD)


This was good and fast. Aftermath plays a very jerky and nervous hardcore or what to say about them and the songs do not reach much more than 2 minutes and it's punk as just it. They actually have a unique sound in any way and clearly this is interesting for this type of music reflects how the world looks today. It is hard to live in and then the music then. Is not that paint the air castle that still can not be kept, and then it is better to run this way. Hard, fast and konscist. If one wonders how punk sound and do not know it so maybe Aftermath is the group you should listen to. In The Fridge, I think I even hear some Bad Brains-influences and it's nifty. Check out this once. Alan from the group will also tell everybody that they´re against all form of rightwing extreme people and bands. 19/9-2014