A FORA DE ARRASTU-ATZITZA SU FOGU(CD-SONOS AFDA)

En samling av tre olika skivor efter vad jag förstår det med denna italienska grupp. Den här gruppen har nog lyssnat på en hel del olika saker eftersom det inte är helt vanlig italiensk hardcore eller liknande utan här finns det emo/hardcore och punk tycker jag och det är en ganska trevlig blandning av musik. Men ni som går in med vissheten om att detta måste vara traditionell italiensk hardcore kommer att bli besvikna för det är det verkligen inte. Ganska udda faktiskt men utan att någon gång bli konstigt men det hade nog underlättat om jag hade kunnat italienska lite bättre eller rättare sagt kunnat italienska överhuvudtaget. Men de 21 låtarna är en uppvisning i musik och hur den kan låta när den tar influenser från många olika håll men ändå håller sig i ”punkträsket”  16/2-2015

*******

A FORA DE ARRASTU-ATZITZA SU FOGU(CD-SONOS AFDA)

A collection of three different discs as I understand it with this Italian group. This group has probably listened to a lot of different things because it is not just an ordinary Italian hardcore or the like, but here there are emo / hardcore and punk, I think, and it is quite a nice mix of music. But ye who enter with certainty that this must be the traditional Italian hardcore will be disappointed for that it really is not. Quite odd indeed but without ever becoming strange but it had probably facilitated if I had been a little better Italian or rather could Italian at all. But the 21 songs is a showcase of music and how it can help when it takes influences from many different directions but still remains in the "punk swamp" 16/2-2015

A FORA DE ARRASTU/FECCIA TRICOLORE-SPLIT(CD)

Denna splitskiva kom ut 2008 och är en split mellan Sardegna bandet A Fora de Arrastu och det sicilianska bandet Feccia Tricolore och de kör 5 låtar var. På denna skiva startar A fora… och här spelar de en typ av punk som är ganska skramlig faktiskt och jag vet inte om de låter som någon annan egentligen. Det är ganska rått och går fort som bara den och det låter som en saxofon i första låten Su Poderi Bonu men jag vet inte säkert. Fräckt låter det i alla fall…Skramlig punk som bara den och det är kul att lyssna till. Feccia Tricolore är ett band som spelar ännu fortare än A fora och det gillar jag . De låter kanske lite mer som gammal italiensk hardcore och närmare ”originalen” och deras ilska är riktigt go att lyssna till och jag tror säkert att ni som är inne på snabb hardcore kommer att gilla detta riktigt mycket! 16/2-2015

*******

A FORA DE ARRASTU/FECCIA TRICOLORE-SPLIT(CD)

This split album came out in 2008 and is a split between Sardegna band A Fora the Arrastu and Sicilian band Feccia Tricolore and they run five songs each. On this disc, the A fora ... and here they play a kind of punk that's pretty rattling actually and I do not know if they sound like anyone else really. It's pretty raw and flies like crazy and it sounds like a saxophone in the first song Su Poderi Bonu but I do not know for sure. Brazenly isit anyway ... clattering punk like crazy and it's fun to listen to. Feccia Tricolore is a band that plays even faster than A fora and I like that. They might sound a bit more like old Italian hardcore and closer to the "originals" and their anger is really go to listen to, and I'm sure that you who are on the fast hardcore'll like it really much! 16/2-2015