ADVERSE SOICETY-GANGS ON THE CORNER(CD)

Den här grupper har efter vad jag förstår en kille som drar ner medelåldern till 40 och det är trummisen Ross och när jag ser grupper som ser så här punkiga ut men har kommit upp i ålder så vet jag att det är oftast musik som tilltalar mig. Någon typ av oi/streetpunk är ju detta och helt klart är det musik som tilltalar mig som gammal gubbe som jag sade. Bra körer och sång som verkligen passar till deras musik. Absolut inget nytt de kommer med men det är i alla fall musik som berör och helt klart är det musik som i alla fall jag inte kan sitta still till. De försöker se lite arga ut på framsidan av skivan och de låter arga och jag blir alltid lite orolig när jag ser låttitlar som This is our country men gladare när jag ser låtar som Working Class och Police state. 31/10-2014

********

ADVERSE SOICETY-GANGS ON THE CORNER(CD)

This group has, from what I understand a guy who pulls down the average age of 40 and that's the drummer Ross and when I see groups that looks this punk out but have come up in age so I know there is usually music that appeals to me. Any type of oi / street punk's this and clearly it is music that appeals to me as an old man, as I said. Great choruses and vocals that really fits into their music. Absolutely nothing new they come with but it's all the same music that touches and clearly it is music that in any case I can not sit still to. They try to look a little angry on the front of the disc and they sound angry and I'm always a little worried when I see song titles like This is our country, but happier when I see songs like Working Class and State Police. 31/10-2014