ADULESCENTS UK-BANGING A SHOVEL AGAINST A SHED(CD-YAKAKAA RECORDS SHOVEL 001) Fantastiskt bra det här. Jag hade inga store förhoppningar om denna skiva men deras förmåga till att göra medryckande punkrock är riktigt stor. Någonstans mellan Ramones och Social Distortion ligger denna engelska grupp från Doncaster. Kul att lyssna till att det finns så pass mycket bra punkrock i England ännu . Det verkar vara lite olika åldrar på gruppens medlemmar och trummisen ser ut att vara ungefär hälften så gammal som en annan i gruppen. De sjunger om fenomet Stalker som jag inte hade förstått förrän nu och nu ser jag ordet överallt. Köp om ni får chansen….inget att tveka över.(ÅTTA) 13/9-06

ADULESCENTS UK-BANGING A SHOVEL AGAINST A SHED(CD-YAKAKAA RECORDS SHOVEL 001) Fantastic good this one. I haven´t so big expectations on this one but their ability to do music which is really easy to sing-along and dance to is very big. Somewhere between Ramones and Social Distortion is this English group from Doncaster. It's fun to hear and listen to this and see that is so much good punkrock left in England still. It seems like there is different ages on this groups members and the drummer seems to be as half as old as another one in the group. They sing about the phenomena Stalker which I haven´t understand until now but nowadays I see the word everywhere. Buy this if you get the chance…no doubt about doing that.(EIGHT) 13/9-06