A DOCUMENT SAYS-ZEICHEN(CD)

Tysksjungen musik brukar ju vara bra…helst om det är punkmusik. Här är det inte punkmusik även om hardcore kanske har sina rötter där. Men här handlar det mer om hardcore men det är inte den vanliga hardcoren. Jag skulle kanske kalla det stonerhardcore eller något. Är det en ny musikstil som dagas här kanske? Det är helt okej men jag tycker kanske att det är musik som är lite för mycket ljud och jag skulle nog uppskatta om det var lite snabbare och mer aggressivt än tungt på detta vis men en helt okej platta är det i alla fall. Som om Black Flag möter Candlemass och till detta en desperat sångare. 2/12-10214

******

A DOCUMENT SAYS-ZEICHEN(CD)

German singed music usually supposed to be good ... if it is the punk music. Here it is not punk music even though the hardcore may have their roots there. But here it's more about the hardcore but it's not the usual hardcore. I would maybe call it stoner hardcore or anything. Is it a new musical style that dawn here perhaps? It's totally okay but I think maybe it's music that's a little too much noise and I'd probably like it if it was a bit faster and more aggressively than heavily in this way but an okay album is it, anyway. As if Black Flag meets Candlemass and with a desperate singer. 2/12-2014

A DOCUMENT SAYS-EVEN THE RAIN(CD)

På denna andra skiva jag fick så är det sex tysksjungna och två engelsksjungna om man läser låtitlarna i alla fall. Det är hardcore visst är det det men kanske inte den hardcoren som jag brukar lyssna på. För det är en ganska släpig typ av hardcore med en mycket desperat sångare. Ibland i några av låtarna så går tempot upp men i mångt och mycket så ligger tempot ganska långsamt och tungt. Det är ganska fräckt och eget men jag vet inte riktigt om det är min stil. I alla fall inte såhär tidigt på morgonen. Jag får lyssna på det igen och ge det nya chanser. 2/12-2014

******

A DOCUMENT SAYS-EVEN THE RAIN(CD)

On this second album I got, it's six German sung and two English-sung if one reads let glands anyway. It's hardcore Sure it is, but maybe not the hardcore as I usually listen to. For it is quite a drawling kind of hardcore with a very desperate singer. Sometimes in some of the songs so goes the pace up but in many ways so the pace is quite slow and heavy. It's pretty nifty and shareholders but I do not really know if it's my style. At least not like this early in the morning. I get to listen to it again and give it new chances. 2/12-2014