ADF-OUR ROOTS ARISE(CD)

Mexikanare måste vara ett tufft folk med tanke på all kriminalitet och våld som sker där. Jag fick två skivor från denna grupp ADF(All Death Forces). Detta är musik som balanserar på gränsen mellan hardcore och tuff metal mest hela tiden och det är skitsamma egentligen vad det är för musikstil. Det viktiga är väl egentligen att det är bra och att de har känsla för det de gör. Det har de verkligen. Det är kul att lyssna till den här typen av musik tycker jag och tänka att den finns i ett land som är så pass långt ifrån vårt eget land men att det ändå inte är alls långt ifrån hur våra egna hardcoreband låter. Så alla ni som tror att vi alla är så olika skall nog tänka om! 22/1-2016

*******

ADF-OUR ROOTS ARISE(CD)

Mexicans must be tough people because of all the crimes and violence that take place there. I got two record from this group ADF (All Death Forces). This is music that balances on the boundary between hardcore and tough metal all the time and it's the shit the same really which music style it is. The important thing is pretty much that it is good and they have a feeling for what they do. There, they really have. It's fun to listen to this kind of music do and I think that it is in a country that is so far from our own country, but that it still is not at all far from how our own hardcore band sounds. So all of you who believe that we are all so different should probably think again! 22/1-2016

ADF-ADF(CD)

 

På denna skiva från 2013 tycker jag nog att de mer är inne på deathmetalliknande spår ibland. Inte så mycket hardcore som på Our Roots arise. Men jag gillar sångarens ”skrikiga” röst och han låter sådär härligt desperat och förbannad på något sätt. Man förstår att de verkligen menar det de sjunger för dessa mexikanare verkar ha ett jävligt liv. I alla fall om man skall lyssna till musiken för där får de säkert ut en hel del ilska som de skulle hållit inombords annars.   Så ni som gillar den där mixen av snabb metal, thrash, och hardcore borde verkligen ge ett öra till denna mexikanska grupp för det tycker jag att de är värda. Förbannad musik som gör mig glad och fri från alla bekymmer. 22/1-2016


*******

ADF-ADF(CD)

On this album from 2013, I think probably the more are into death metal like style sometimes. Not so much hardcore as on Our Roots Arise. But I like the singer's "shouty" voice and he sounds like that wonderfully desperate and angry in any way. We understand that they really mean what they sing because these Mexicans seem to have a fucking life. In all cases if you listen to the music they do they surely get out a lot of anger that they would be kept inside otherwise. So, you who like a mix of speed metal, thrash, hardcore and really should give an ear to this Mexican group that, I think they are worth it. Angry music that makes me happy and free from all worries. 22/1-2016