ADAM WEST-LONGSHOT SONGS FRO BROKE PLAYERS 2001-2004(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 117-1/2/TRIADA) De flesta av låtarna på den här skivan är på CD för första gången någonsin. Det handlar mest om udda låtar, rarititer, b-sidor och livelåtar när Adam West gör bokslut på dessa fyra år. En hel del låtar är nästintill hårdrock eller vad sägs om Gangland och den dystra Christmas with the Devil som låter som en låt av Danzig nästan. Gott att ha allt material samlat på detta vis tycker jag och Adam West har många gånger ett sound som är riktigt bra men oftast är det ju garagestilen som är grejen för bandet. Även gamla slagdängor som Have love Will travel, Where eagles dare och 1970 har fått nytt liv i Adam Wests tappning. Lite ojämn skiva, både musikaliskt och ljudmässigt och det kanske hade varit bättre att lägga livelåtar sist.(SJU) 21/8-06

ADAM WEST-LONGSHOT SONGS FRO BROKE PLAYERS 2001-2004(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 117-1/2/TRIADA) The most of the songs on this record is on CD for the first time. It's mostly some odd songs, rarities, b-sides and livesongs when Adam West makes the end of the years 2001-04. Some of the songs it's almost heavy metal or what to say about Gangland and the depressing Christmas with the devil which almost sounds like a song by Danzig. It's good to have all material in this way and Adam West have many times a sound which is really good but often it's the garagestyle which is the thing for the group. Even old songs like Have love Will travel, Where eagles dare and 1970 have got new life in Adam Wests style. A little bit not so unequal record both musically and sound quality and it could maybe been better if the livesongs have been in the end of the record.(SEVEN) 21/8-06

ADAM WEST-HI BALLS ARE ROLLING(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 084-2) AdamWest trodde jag först var en person med kompband men det är ju inte så det är för den här gruppen är en grupp bestående av 4 personer. Och de spelar skiten av de flesta banden här i rockvärlden. Som en blandning av Misfits och Social Distortion. Blanda detta med en dos 70-tals hårdrock och Hellacopters och Adam West är ett faktum. Jag gillar väl mest de punkigare alstrena men visst har de hårdrockiga sina höjdpunkter de med. Yr days are numbered, mother fucker säger Adam West och man är böjd att hålla med om ni inte investerar i detta. Några fräcka covers med Damned, Ramones förärars vi med också.(SJU) 21/6-04

ADAM WEST-HI BALLS ARE ROLLING(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 084-2) I thought that Adam West was one person first with a band behind him but so it sin´t because this group is a group with 4 persons. And they plays the shit out of the most bands here in the rockworld. As a mix of Misfits and Social Distrotion. Mix that with a dose of 70´s heavy metal and Hellacopters and Adam West is a fact. I like the more punkier stuff here but the heavy metal styled things have their highpoitn also. Yr days are numbered, motherfucker says Adam West and I´m willing to say the same if you don´t buy this. And some nice covers by bands like Damned, Ramones do we get too.(SEVEN) 21/6-04
ADAM WEST-RIGHT ON(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON 057-2)Det räknas upp en hel del band här som de är en blandning av och jag håller väl med om en del av dem, Stooges,MC5 och Misfits, detta blandat med 60-talspunkrock. För det handlar mer om punkrock än vad det handlar om hårdrock. 13 starka låtar varav en Saints cover(och den gör de bra) Adam West har en tuff sångare i Jake Starr som de vinner mycket på för han överröstar den tuffa musiken och ibland tycker jag att det låter som om gamla Union Carbide Prod. har börjat spela igen och det är säkert Adam West glada för att höra(ÅTTA) 6/9-01 ADAM WEST-RIGHT ON(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON 057-2)It´s some bands been counting up on the promotionpaper and I can say that MC5, Misfits and Stooges are good comaprions together with 60´s punkrockstyled music. Because it´s more baout punkrock than it´s about heavy metal. 13 strong songs and there is one cover of a Saints song among the 13 songs. Adam West have a really good singer and he shouts over the music and sometimes it sound like old  Union Carbide Prod. have began to play again and that is surely Adam West pleased to hear(EIGHT) 6/9-01
ADAM WEST LIVE/MAZINGA-ONEW RUDE FASTER(SINGEL/ FANDANGO/REANIMATOR) Det här är bra alltså. Adam West två livelåtar visar vart skåpet skall stå för det är så här som garagepunk skall spelas. Snabbt, distat och med känsla som Adam West. Kolla in. Mazinga däremot  är kanske lite mer punkigare än sina kollegor i Adam West. Här finns spår både av garagerock och Misfitspunk. Riktigt bra skiva(ÅTTA) 27/3-00 ADAM WEST LIVE/MAZINGA-ONEW RUDE FASTER(SINGEL/ FANDANGO/REANIMATOR) This is good. Adam Wests two livesongs shows us where the rock is to be, garagepunk shall be played in this way. Fast, distorted and with a felling like Adam West. Check it out. Mazingaseems to be a little punkier than their freinds in Adam West. Here is some influences of  garagerock and Misfitspunk. Really good record(EIGHT)27/3-00