ADAM NILSSON & INSATSSTYRKAN-SYTEMET E PROBLEMET(JUNKCORDS)

 

Wow, det här är bra. Det känns som om detta är skivan som jag väntat på...väldigt länge. Jag älskat sättet som Adam Nilsson sjunger och det finns så mycket känslor i hans röst och framförallt rör det upp mycket känslor i mig också och detta på ett positivt sätt. Halva Asta Kask utgör Insatsstyrkan men det är inte Astapunk vi för höra utan här är det punk med orgel(som inte hörs så mycket men ibland så) men det är punk som har mycket från KSMB till exempel utan att på något sätt härma den gruppen. Men det jag vill säga att detta är punkrock som låter som förr men på ett modernt sätt och jag skulle nog kunna ranka denna skiva som en av de tio bästa punkplattorna i Sverige någonsin. Jag vill bara lyssna på den om och om igen. Jag har inte nog med superlativ för musik som låter så här och jag vill inte snacka mer nu. Jag måste sätta på playknappen igen. Texterna ska vi inte bara prata om, världsklass! 11/7-2016


*********

ADAM NILSSON & INSATSSTYRKAN-SYTEMET E PROBLEMET(JUNKCORDS)

Wow, this is great. It feels like this is the album that I been waiting for ... a very long time. I love the way Adam Nilsson sing and there's so much emotion in his voice and, above all, moving it up much emotion in me as well, and this in a positive way. Half Asta Kask represents Insatsstyrkan but it is not Asta Punk we hear, but here it's punk with organ (which is not heard so much but sometimes so) but it's punk who has a lot of KSMB for example, without in any way imitate the group. But what I want to say that this is punk rock that sounds like it did before, but in a modern way and I would probably rate this disc as one of the ten best punk records in Sweden ever. I just want to listen to it again and again. I do not have enough superlatives for music that sounds like this and I do not want to talk more now. I have to put on the play button again. The texts we should not just talk about, world class! 11/7-2016